İSTAHED YÖNETİM KURULUNDAN & BOYUN EĞMEYECEĞİZ….

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED DAVA KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Sonraki haber
Saygıyla Anıyoruz!

Şanlıurfa’da 15-49 yaş kadın izlemi yapmadığı gerekçesi ile 13 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verir gibi,bir anda 13 adet 20 ceza puanı verilen Şanlıurfa Aile Hekimleri Dernek başkanımız Sayın Hacı Yusuf ERYAZGAN, tüm Aile Hekimlerine, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına göz dağı vermek amacı ile kurban edilmek istenmektedir. 
             
Sağlık Bakanlığının Aile Hekimine Kayıtlı kişi hedefinin maksimum 1500-2000 kişi hedefi ortadadır. Ancak realite  4000 kayıtlı kişi ortalaması ile Aile hekimleri’nin iki katı iş yüküne maruz bırakılmakta olduğudur. (Bakınız iş yükü analizimiz : https://istahed.org.tr/haber-istahed_is_yuku_analizi-626.html#.VFz5iPmsUeA)

                Ayrıca bakanlık  Aile hekimlerinin iş yüküne ekledikleri   angaryalarla , koruyucu sağlık hizmetlerini yapılamayacak hale getirmiştir.  Aile hekimliği uygulamasını kayıtlı kişi sayısını makul seviyeye indirmekle yükümlü bakanlık ve bazı bürokratları bunu yapamadıkları gibi,eleştirileri önlemek üzere,başarısızlıklarını Aile hekimlerine mobbing yapmak üzere fırsata dönüştürmüşlerdir. 
    

    Ancak sabrımıza eklediğimiz sabırlarda tükenmiştir. 
     İŞGÜVENCESİZ ÇALIŞMA KOŞULLARINA KARŞI

     KANUNSUZ YÖNETMELİK  DİKTASINA
     TEK TARAFLI SÖZLEŞME DAYATMASINA
     ÇAĞDIŞI VE İNSANLIK DIŞI MOBBİNG EGO HASTALIĞINA 
     Karşı İSTAHED olarak Mücadelemiz her platformda devam edecektir.
    

       Buradan ilan ediyoruz ;

      Yüklediğiniz angaryalar ve Ağır iş yükü karşısında, 22000 Aile Hekimi ve 22000 Aile sağlığı Çalışanı 15-49 yaş kadın izlemini tam yapamıyorlar…

İhbar ediyoruz!
Hepimize Ceza verin !
           Madem ki halkın yüzde 80 e yakın memnun olduğu Aile hekimliğinden vazgeçtiniz, o halde bunu Aile hekimliğini savunan, Aile hekimlerinin hak ve çıkarlarını korumaya gayret eden, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcilerini,emektarlarını etik olmayan,yakışıksız metotlarla atmaya çalışarak göstermeyin,çıkın halkın karşısına ve Aile Hekimliğine katlanamıyoruz diyerek açıklayın bitirdiğinizi…

        Biz dün de olduğu gibi Aile hekimlerinin yanındayız, değerli arkadaşımız, meslektaşımız, Sivil Toplum temsilcisi,Vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmeti alması ve Aile Hekimlerinin Hak ve çıkarları için doğruları söylemeye devam eden Sayın Dr. Hacı Yusuf ERYAZGAN ‘ın yanındayız. İstanbul olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Kamu oyuna ve Değerli meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
     

 Değerli Meslektaşlarımız , Değerli Aile hekimliği çalışanları,

Tüm Türkiye’de kendimizi ihbar edelim.

Sağlık Bakanlığına yazı göndererek 15-49 İzlemini yapamadığımızı duyuralım …

Eğer  Bakanlık  bu koşulların sorumlusunun  bizler olduğu gerekçesi ile  verecekleri  13X20 ödülünü 
onur nişanesi olarak Evlerimize , sokaklara , otobüslere , ASM mize asalım….

NOT :  Bakanlığa gönderilmek üzere oluşturulacak metin web sayfamızda yayınlanacaktır.)
                                                                                      İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü