İSTAHED VE İZAHED ORTAK ÇALIŞMASI

İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği) ve İZAHED (İzmir Aile Hekimleri Derneği ) olarak toplumda sık görülen ancak nispeten az bilinen bir sağlık problemi olan Enüreizis Nokturna Konusunda bir anket hazırladık..

Yine İSTAHED ve TAHUD olarak ortak planladığımız İSTASE Dr.Rıdvan ŞAHİN Eğitim Günleri Kapsamında bu sağlık problemine de yer verdik.

PAYLAŞ