İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanımız Dr.H.Esin Şener, 15 Kasım 2013 de, Sağlık


Bakanlığının Bakırköy’deki toplantı ofisinde, Sağlık Bakanımız Müezzinoğlu’nun


daveti üzerine bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme notları Başkan Esin


Şener tarafından kaleme alınmıştır ve orijinal haliyle aktarıyoruz…


İSTAHED BASIN İLETİŞİM


Değerli meslektaşlarım,


15 Kasım Cuma günü Bakan Bey, beni görüşmek üzere bir gün önceden


Bakırköy’deki Bakanlığa ait ofise davet etti. Yaptığımız görüşmede konu Aile


Hekimlerinin nöbetlere bakışı ve hazırlanan genelge idi. Tüm Aile hekimlerini


ilgilendirdiğini düşündüğüm bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim.


Bu konuda Bakan beyle 2 kere daha karşı karşıya konuşmamız olmuştu.


Bu görüşmede de Bakan Bey diğer iki söyleminde olduğu gibi amaçlarının


Acil’deki hekim açığını kapatmak değil, bizim acil bilgimizi yenilemek olduğunu


tekrarladı.


Aile hekimliğinin bütüncül yaklaşımı ile takip ettiğimiz gebenin eklempsilerinde


ya da hipertansiyon hastamızın hipertansiyon krizinde yanında olmamız


gerektiğini söyledi. Ben de kendi kayıtlı hastalarımıza değil de rastgele


hastalara bakacağımız için bunun hastanın tedavisinin sürekliliğini sağlamak


olmayacağını söyledim. “Bir başka aile hekiminin hastasına bakmış olacaksınız.


Devamlılık sizinle sağlanacak, gene aile hekimleri ile” dedi.


Hiç tanımadığımız bir ortamda, fiziki şartlarda ve tanımadığımız ekiple


çalışmanın zorluklarından bahsettim. Bakan bey, bunu sadece acil nöbeti


olarak düşünmememizi iç hastalıkları ve kadın doğum servislerinde de


bilgilerimizi tazelemek adına eğitim amaçlı nöbet tutabileceğimizden bahsetti.


Özellikle “uzmanlık eğitiminden mi bahsediyorsunuz?” dedim. Normal nöbet


tutmaktan bahsettiğini söyledi.


Nöbetin hekimliğin bir parçası olduğunu ve nöbet tutmayan hekimin eksik


kalacağından bahsetti. Acilde nöbet tutmak istememizin nedenini bilgi


eksikliğimizden doğan korkumuzun neden olduğunu söyleyen Bakan beye,


acilden Aile hekimliğine geçen hekimlerin de bu nöbeti tutmak istemediğini;


özellikle hemşire hanımların ve bayan hekimlerin Aile Hekimliğini “nöbet


olmaması” nedeni ile tercih ettiğini söyledim. Tıpkı hekimler gibi hemşire, ebe


hanımların da servis ve acil deneyimlerinin sürekli olması gerektiğini söyleyen


Bakan bey, “bir ebenin de doğum yaptırmadıkça bilgisinin ve bu konuda aldığı


eğitimin köreleceğinden” bahsetti. Her hekimin ve hemşirenin nöbet tutması


gerektiğini, mesleklerinin gereğinin bu olduğunu söyledi.


Görev tanımlamamızda koruyucu hekimliğin bizim asıl işimiz olduğunu,


polio gibi bir tehlikenin kapıda olduğu şu günlerde koruyucu hekimliğin daha


önemli olduğunu, zaten planlanan nöbetin yeşil alanlarda tutulacağı için bilgi


tazelemekte pek etkili olmayacağını aktardım.


Ancak her hekimin nöbet tutması gerektiğinde ısrar eden Bakan Bey, bu konuda


genelgenin çıkacağını ve her hekime ayda 8’er saatten 2 kez nöbet yazılacağını,


bunun da hekimlik için böyle olması gerektiğini söyledi.


Sahanın motivasyonunun yeni çıkacak yönetmelik taslağı ile düştüğünü,


katsayılar düşünce maaş düşüşlerimizin olduğunu ve pozitif performans adı ile


verilen görevleri yapsak dahi bu parayı alamayacağımızı belirttim. Bakan bey


nöbet tutarak para kazanabileceğimizi söyledi. Daha önceki görüşmelerimizde


de olduğu gibi “Sahanın bu konuda tepkili olduğunu” bir kez daha söyledim.


En son ayrılırken Bakan Bey, bu konuda her hekimin bilgi tazelemek adına bu


nöbetleri tutması gerektiğini ve düzenlemeyi bu ölçüde yaptıklarını tekrarladı.


Hiç yorum yapmadan tüm konuşmayı aktarmaya çalıştım size. Bu yönde bir


genelgenin çıkması yakındır arkadaşlar. Hepimizin bilgisine.


Bu görüşmeden sonra artık sesimizi beraber duyurma zamanıdır. Bu genelge


yayınlanmadan önce özellikle iş bırakma eylemleri ile, basın açıklamaları ile


topladığımız dilekçelerle, Aile Hekimliğinin bitirilmek istendiğini hem halka


hem de Bakanlığa duyurmak zamanıdır. Birlik olmak zamanıdır. Tüm illerde


beraber yapılacak eylemler ses çıkartacaktır. İstanbul’da eylem çağrımıza ve


hazırlıklarımıza başladık bildiğiniz gibi.


İSTAHED olarak her türlü etkin eylem çağırısına var olduğumuzu bir kez daha


belirtiyoruz.


Dr. H. Esin ŞENER


İSTAHED BAŞKANI

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü