İSTAHED İstanbul Tabip Odasında hafta sonu yapılan nöbet çalıştayındaydı

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
MALTEPE AİLE HEKİMLERİ RESİMLERE SIĞMADI…
Sonraki haber
İSTAHED 2012 YIL SONU TOPLANTISI

Birinci basamak sağlık hizmet birimlerinde ölü
muayeneleri için bilirkişi sıfatıyla sunulan adli tabiplik nöbetleri ile
defin raporlarının düzenlenmesi için tutulan nöbetlerle ilgili
yaşanılan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla, İstanbul Tabip
Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından 08.12.2012 Cumartesi günü
İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında, İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Adli Tıp
Uzmanları Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği ve 
İstanbul Aile Hekimliği Derneği’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, konunun önemini de vurgular şekilde, Oda Başkanı Prof. Dr.
Taner Gören’in açılış konuşmasıyla başladı. Aile Hekimleri Komisyonu Eş
Başkanı Dr. Hatıra Topaklı ve Yönetim Kurulu’ndan Dr. Fethi Bozçalı’nın
kolaylaştırıcılığında yapılan toplantının ilk bölümünde, “Birinci
Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sunulan Adli Nöbetlerde Yaşanan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri” tartışıldı. İSTAHED adına konuşan Dr. Recep Koç,
Adli
Nöbetlerde savcıların bilirkişi atama yetkisi bulunduğu ve uyulmadığı
takdirde suç unsuru oluşabileceği, ancak İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
tarafından hazırlanan nöbet listesinin mevzuatlarımıza uygun olmadığını
ve Aile Hekimliği Kanunu’nda böyle bir görev tanımının bulunmadığını,
ilgili yönetmelik maddesine göre de İstanbul’da Adli Tıp Kurumu
Başkanlığı ve Müdürlükleri bulunduğu için aile hekimlerinin böyle bir
nöbetinin olmaması gerektiğini vurguladı. İSTAHED Yönetim Kurulu’ndan
Dr. Ata Deniz de “Adli tabip sayısı yetersiz olan illerde, yeterli
oluncaya kadar bu nöbete o ilde sadece aile hekimleri değil, tüm
hekimler destek verir. Adli Tıp ile ilgili görevler Aile hekimleri
dışında kalan hekimleri ne kadar ilgilendiriyor veya ilgilendirmiyorsa
Aile Hekimlerini de o kadar ilgilendirir veya ilgilendirmez. Sağlık
Müdürlüğü’nce savcılıklara iletilen hekim listesinin adil bir biçimde
düzenlenmesi için, o ilde adli tıp konusunda bilirkişi olabilecek tüm
hekimlerin isimlerinin veritabanına girilmesi ve eşit bir biçimde
listelerin hazırlanması gerekir.” dedi.
 Toplantının sabah yapılan son bölümünde ise ortak çözüm önerileri oluşturuldu.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü