İSTAHED – İHSM Çalıştayı Raporu

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
ACI KAYBIMIZ ! KALP YANGINIMIZ! CANIMIZ!
Sonraki haber
İSTAHED DANIŞTAYA AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

16 Ağustos 2014 tarihinde İSTAHED Yönetim Kurulu ve Hukuk Komisyonu ile  İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Prof. Dr. Nurhan İNCE, Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Onur Özlem KÖSE, Uzm. Dr. Bülent HEREK, İzleme Değerlendirme Şube Müdürü Dr. Mehmet Akif SEZEROL, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü Dr. Yeşim ASENA, İnceleme ve Soruşturma Bürosu’ndan Dr. Esin Engin ve Dr. Fatih Ağlamış’ın katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda aile hekimliği uygulamasının genel problemleri ve İSTAHED tarafından sahadan toplanan disiplin işlemleri ile ilgili dosyalar konuşulmuştur.
    
Çalıştayda;
     1- Hastane acil nöbetleri ve defin nöbetleri, keskin görüş ayrılıkları bulunması ve konsensüs sağlanması ihtimalinin olmaması nedeniyle gündemden çıkarılmıştır.
    
     2- İlimizde yeni birimlerin açılması ve alarm verir seviyede olan Aile sağlığı çalışanları eksikliğinin giderilmesi konusunda hem fikir olunmuştur. Özellikle Aile Sağlığı Çalışanı eksikliğini gidermek üzere özelden alımın artırılması gerekliği tek çözüm olarak görülmüş ve İHSM yetkilileri bakanlık düzeyinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtmişlerdir.
    
     3- Cezai işleme muhatap bir çok dosya görüşülmüş gerekli düzenleme ve düzeltmeler  yapılımış ve muhataplarına İHSM tarafından bilgi verileceği belirtilmiştir.
    
    4- Mevzuatın uygulanmasında muğlak olduğu düşünülen konulara hemen çözüm bulmak üzere İHSM ile direk iletişim kurulmasına karar verilmiş ve hemen uygulamaya geçilmiştir.
    
     5- Dernek ve İHSM avukatının katılımıyla belirli periyotlarda bu çalıştayların yapılmasına karar verilmiştir.

    
GÖRÜŞMELER:
    
    1) 15-49 yaş izlemleri konusunda verilen cezalar hakkında görüşmeler

    İSTAHED Görüşü:
– Mevcut hasta sayısı ve iş yükü düşünüldüğünde, 15-49 izlemlerinin rutin olarak yapılması mümkün görünmemektedir. Eğer bu şekilde cezalandırma devam edecek ise tüm İstanbul’da aile hekimlerinin bakanlığa gönderdiği verilere bakılarak işlem yapılmalıdır.
– İSTAHED olarak İHSM den talebimiz doğum bildirimlerinin Aile hekimlerine bildirimimin sağlanmasıdır.  Hukuken sadece aile hekiminin sorumlu tutulması uygun değildir. Aile hekimlerinin hukuken sorumlu tutulabilmesi için hekim kayıtlı nüfüsunun en fazla 2500 ile sınırlı olması gerekmektedir. Eğer sorun cezai yöntemlerle çözülecekse Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde açıkça belirtildiği gibi aile hekimlerine doğum bildirimi yapmayan kurum ve kuruluşlar da cezai müeyyideye çarptırılmalıdır.
– İş yükü analizinde aile hekimlerinin iş yükünün yeterince ağır olduğu görülmektedir.
    
    İHSM Görüşü:
– Aile hekimliği mevzuatı içinde her bireyin sağlık kayıtlarının yılda bir kez güncellenmesi.15-49 yaş kadın izlemlerinin yılda 2 kez yapılması gerekmektedir. Bu görev mevzuatla verildiğinden yapılmadığının tespiti halinde gerekli hukuki işlem yapılmak zorundadır.
– Ceza dayanağı olarak gösterilen madde de koruyucu izlem yapılmaması ile gerçek dışı beyan birlikte olduğundan bunun değişimi için mevzuat değişikliği gerektiği, madde içinde koruyucu izlemleri yapmama da olduğundan ceza dayanağı olarak bu maddenin uygulanması zorunluluğu değerlendirilmektedir. Mevzuat değişikliği ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesinde faydalı olacaktır.

    2) Toplum Sağlığı Merkezleri Hitap Şekilleri

    İSTAHED Görüşü:
– Eletronik posta hitap şekillerinin daha uygun olması gerekmektedir.

    İHSM Görüşü:     
– Konu hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta. Konu hakkında ilgili birimler ile görüşmeler yapılacak.

    3) Gruplandırma ve Esnek Mesai Konusu
    
    İSTAHED Görüşü:
– Haftalık esnek mesai ile asgari 14 saat fazladan açık kalmalı şartı mevcuttur. Bu noktada 14 saat şartı yerine gelmediği durumlarda, esnek mesaisine uymayan birimlere mesaisine uymamaktan ceza verilmeli, grup düşme yapılmamalıdır.

    İHSM Görüşü:
– Esnek mesai planınıza uymamanız, belirttiğiniz saatlerde açık olmamanız durumunda gruplandırma şartı yerine getirilmediğinden grup düşme yapılmaktadır.
– Grup düşme konusunda denetim ile tutanak düzenlenmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Bu konu önemli sahada çalışan hekimlerin buna dikkat etmesi gerekmektedir. Denetim formunu ilgili aile hekimi görmüş ve imzalamış olduğundan tebliğ edilmesi olma durumu yerine getirilmiştir. İzinde olan ve yerine görevli hekimin vekalet ettiği halde görevlerini yerine getirmediği için grubu düşen hekimlere ise yazılı olarak ayrıca grup düşmesi tebliğ edilmektedir. Bu yazının tebliğinin ardından 7 gün içinde itiraz etme hakkı verilmektedir.

    4) Sınıflama Denetiminde Jinekolojik Masa Bulunmasına Rağmen AKtif Kullanılmaması Gerekçesiyle Ceza Verilmesi
    
    İSTAHED Görüşü:
– Bu konuda yapılan ceza uygulamalarının doğru olmadığı ve cezai uygulama yapılmaması

    İHSM Görüşü:
– Jinekolojik masa ASM’de bulundurulması gereken malzemelerdendir. Gerekli durumlarda işlevsel olarak kullanılması için üzerine eşya vb hiçbir şey konulmamalı.

    5) Denetim Ekibinin Poliklinik Listesini Yazılı Olarak Talep Etmesi

    İSTAHED Görüşü:    
– Denetim ekibinin yazılı olarak poliklinik listesini talep etmesi hukuken doğru değildir. Yasal olarak bireyin sağlık verisinin paylaşılması suçtur. Bu talep edilmemelidir.

    İHSM Görüşü:
– Konu hakkında gerekli standardizasyonun sağlanması uygun olacaktır. Müdürlüğün elektronik ortamda temin edebildiği bilgi ve veriler için çıktı alınmak zorunda değil, olağan denetimlerde de çıktı alınmamakta, örneklem için bilgiler denetim formu arkasına yazılmaktadır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü