İSTAHED Hukuk Komisyonundan Bilgilendirme

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED YÖNETİM KURULUNDAN ÖNEMLİ DUYURU
Sonraki haber
BEYKOZ AİLE HEKİMLERİ ASM NÖBETİNE HAYIR DEDİ

İstahed Hukuk Komisyonu 01/12/2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki konuları gündemine almıştır :

1- Tek başına sözleşmelere  karşı çıkılmasının hiçbir anlam ifade etmediği, Kanun,Yönetmelik ve Genelgeler değiştirilmedikten sonra üzerimize yüklenmeye çalışılan angarya ve işyükü baskısının devam edeceği,
Halk Sağlığı Müdürlüğünün eski Pilot Kanuna atıf yapan sözleşmeleri imzalatmasının Yılbaşı öncesi Yeni Sözleşme Yönetmeliği yürürlüğe girdiği takdirde HSM nin Yönetmelik ekindeki yeni sözleşmeleri de imzalatmak isteyebileceği, kendilerinin ve TSM’lerin işyüklerini artıracakları, hukuki açısından bu durumun aile hekimleri ve ASE ler açısından bir sorun yaratmadığı ;

2- Ücretli yıllık izin konusunda neler yapılabileceği ve vekalet sisteminin yanlışlığı konuşuldu. Yıllık izin kullanıp vekalet bırakmayan bunun sonucunda ücreti kesilen bir üyemiz için hukuki girişim başlatıldı.

3- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası konusunda bir üyemiz hakkında açılacak bireysel davanın hazırlıkları yapıldı, süreç başlatıldı.

4- Defin nöbetlerinde HSM nin verdiği kritik ihtar puanları dışında Danıştay davalarımız sonuçlanana kadar, örnek davalarımız da devam ettiğinden dava açılmasının şart olmadığı,kararın üyelerimizin insiyatifine bırakılacağı. Defin nöbetlerine gidilmemesi,Adli Nöbetlerde ise Savcılar ile muhatap olunmaması gerektiği, telefonla çağrı diye bir hukuki yöntem olmadığı konuşuldu.

5- İstanbul’da Hastane nöbetlerine gidilmemesinin, herhangi bir soruşturma açılmadığından şimdilik üzerinde durulmaması

6- 4 Aralık Eylemi ile ilgili bir dava açılmış,ikinci dava içinde başvuru yapıldığı,hazırlıklarımız tamamlandığında davanın açılacağı

7- Hukuk Komisyonumuza başvuran Üyelerimize Denetimler sırasında verilen ceza puanlarından hatalı ve haksız olanlar hakkında dava açılması gerektiği, HSM ‘nün savunmaları okumadığı ya da önemli bölümlerini gözden kaçırdıkları konusunda fikir birliğine varılmıştır.

8- Açılan soruşturmalar ve ihtar puanları nedeniyle Ocak 2015 içerisinde İstanbul HSM ile Denetimler ve Savunmalar ile ilgili yeni bir toplantının yapılmasının gerekli olduğu

9- Hukuk Komisyonumuza başvuran idari ve adli soruşturma dosyaları ayrıntılı olarak incelenip tartışıldı, savunma argümanları üzerinde duruldu.

10-İSTAHED ‘in 12 Aralık 2014 Cuma günü tüm Türkiye ile birlikte iş bırakma eylemine katılması değerlendirilmiş,İş Bırakmaların bir hak arama eylemi olduğu ve bu konu ile ilgili mahkeme kararları bulunduğu, Hukuk Büromuzun soruşturma açılacak üyelerimizin yanında olacağı karara bağlanmıştır.

Saygılarımızla .

İSTAHED HUKUK KOMİSYONU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü