İSTAHED Hukuk Komisyonu Nisan Ayı Toplantısı

1- Son uygulama Yönetmeliği Değişikliği  ile
bulundurulması zorunlu kılınan Aspiratör için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığının hazırlamış ve Aile Hekimlerine göndermiş olduğu yazının bir
şartname niteliğinde olduğu ve bu Şartname’nin çok ayrıntılı özellikleri
içerdiği bu sayede piyasadaki belirli markaları ve firmaları işaret etmeyi
amaçladığı, bunun da hem haksız rekabet hem de aile hekimlerini zarara sokacağı
düşünülerek, Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Sağlığı Merkezlerinde
bulundurulması zorunlu istenecek tıbbı ve fiziki malzemelerin sınırının
belirsizliğinin bir defa daha ortaya çıkması nedeniyle ilgili yazıya dava
açılması kararı alınmıştır.

PAYLAŞ