İSTAHED den TSM Yönergesine dava

İSTAHED adına 25243 sayılı
Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına dair Yönerge’nin,
hastahane nöbetlerine ilişkin ilgili maddesinin iptali ve yürütmenin
durdurulması talepli dava 03 Ekim 2011 tarihinde Hukuk Büromuz tarafından
açılmıştır.

 Sonucunun hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Muhabere No: 2011/22805 dir.

DERNEĞİMİZCE YADA DERNEĞİMİZ KURULLARINA AÇILMIŞ DİĞER DAVALAR İSE ŞUNLADIR:

DAMGA VERGİSİNE AÇILMIŞ DAVAMIZ

ADLİ VE DEFİN NÖBETLERİ HAKKINDA AÇILMIŞ DAVAMIZ

PAYLAŞ