İSTAHED ANKARADA HALK SAĞLIĞI KURUMU VE MİLLETVEKİLLERİNİ ZİYARET ETTİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Başakşehir aile hekimleri toplandı
Sonraki haber
İSTAHED ÇALIŞMA KOMİSYONLA​RI DUYURUSU

Aile
hekimlerinin sorunları aktarmak üzere Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sayın Mustafa
Aksoy, TBMM sağlık komisyonu başkanı ve bazı üyelerini Ankara’da 4 nisan
Perşembe günü ziyaret ettik. İstanbul Aile Hekimliği Derneği olarak; kurumlar
arası iletişimin güçlenmesinin iş verimini arttıracağına, sorunların tespiti ve
çözümünü kolaylaştırdığına inanıyoruz. Temel sağlık hizmetlerinin sahadaki
uygulayıcısı olan biz aile hekimlerinin gözlem ve görüşlerinin sağlık
hizmetlerinin üst düzey karar vericilerine ve planlayıcılarına doğrudan
ileterek, sorun olarak gördüğümüz konularda, aile hekimleri lehine gelişmeler
sağlamak isteğimizin gereği olarak.

Öncelikli
gündemimiz olan sağlıkta şiddet başta olmak üzere,

·                  
kiralar ve sanal ASM lerin sorunlarını,

·                  
4000 üzeri nüfus kayıtlarını,

·                  
adli ve defin nöbetlerini,

·                  
aile hekimliği bilgi sisteminin altyapı sorunlarını,

·                  
yönetmeliklerin uygulanmasındaki hataları,

·                  
emekli hekimlerin maaş sorununu

·                  
aile hekimliği eğitimine sınav koşulu getirilmesini

rapor haline
getirerek yazılı olarak ilettik. 2013 yılında bazı İSTAHED üyeleri tarafından
yapılan aile hekimi memnuniyet araştırmasının verilerini paylaştık. TBMM de
yaptığımız görüşmelerde 1200 üyesiyle en büyük bölgesel sağlık meslek derneği
olan İSTAHED’e büyük ilgi gösterdiler. Takip eden süreçte, sürekli iletişim
halinde olmak konusunda sağlık komisyonu üyesi milletvekilleriyle mutabakat
sağladık. Yasama çalışmaları  sırasında
İSTAHED’e zaman ayıran sağlık, aile, çalışma, sosyal işler komisyonu başkanı,
Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Sayın Necdet Ünüvar’a, İstanbul Milletvekilleri
Sayın Ahmet Haldun Ertürk’e, Sayın Süleyman Çelebi’ye, Sayın Kadir Gökmen
Öğüt’e, Tokat Milletvekili Sayın Orhan Düzgün’e, Ankara Milletvekili Sayın
İzzet Çetin’e ilgilerinden ötürü teşekkür ederiz. Mecliste görüşemediğimiz  diğer komisyon üyelerine iletilmek üzere
raporumuzu bıraktık.

İstanbul’da
çalışan aile hekimlerinin katıldığı, hekimlerinin demografik, sosyal, ekonomik
verilerini ve aile sağlığı merkezlerinin niteliklerini değerlendiren hekim
memnuniyet araştırmasının ön çalışmaları, komisyon üyeleri ilgiyle karşıladı.
Verilerinin analizinin tamamlanmasından sonra, sonuçlarının kendileriyle
paylaşılmasını istediler. Nisan ayının 15 ine kadar analizini tamamladığımız
verileri komisyona ileteceğiz.

Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Aksoy,  yaptığımız görüşmede, hasta hakları, hasta
sorumlulukları, aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerin tanımı, hekimin
ve sağlık personelinin sorumluluklarını anlatan bir broşürü İSTAHED in hazırlamasından
memnunluk duyacaklarını belirti. Nisan ayı içinde broşürü hazırlayıp halk
sağlığı kurumuna iletmek için çalışmalara başladık.

Görüşmenin
aile hekimliğiyle ilgili bölümünde, Sayın Aksoy;

·                  
devletin kurumlarının millete hizmet için var olduklarını, sağlık
kurumlarının da bu bilinçle çalışması gerektiğini

·                  
hasta memnuniyetinin %75 lere çıkmasının sağlıktaki en önemli
başarıları olduğunu

·                  
sağlıkta şiddetin toplumlarda artan şiddet eğiliminin
yansıması olduğu

tespitlerinde
bulundu.

         Sayın Milletvekillerimize ve Sayın
Aksoy’a, önümüzdeki süreçte Aile hekimliği uygulamasında karşılaşılan sorunlar
ve çözüm önerilerini içeren detaylı raporumuzu sunacağımızı bildirdik.

         Değerli meslektaşlarımız

         Kurulduğumuz günden itibaren, tüm
kurum  ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde, Ülkemizdeki Aile hekimliği uygulaması ve sağlık sisteminin
kurgulanmasında etkin rol oynayan İSTAHED, 1200 üyesi ile  ülkemizin ve Avrupanın en büyük Aile
hekimliği Derneği olması bilinciyle çalışmalarına devam edecektir. Ankara
görüşmelerimizde gerek sayın vekillerimizin gerekse Halk Sağlığı kurum
başkanımızın, derneğimiz çalışmalarına gösterdiği ilgi ve teveccüh motivasyonumuzu
arttırmıştır. Önümüzdeki süreçte sağlanan işbirliği ve ortak çalışma isteğiyle
ve üyelerimizden aldığımız güçle, Aile hekimliği uygulamasında oluşan
sorunların çözümü noktasında, İSTAHED yönetim kurulu olarak, çabalarımızın
artarak devam edeceğini bildirir, saygılar sunarız.

İSTAHED YÖNETİM
KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü