İSTAHED ADASI

        

         İki yıl kadar önce, sayıları iki elin parmaklarını biraz geçen aile hekimi o tarihten dört ay sonra İstanbul’da da nihayet başlayacak Aile Hekimliği Uygulaması nedeniyle Piyer Loti tepesinde buluşmuştuk. Yemek masalarının hemen etrafında üyesi olduğumuz mail grubumuzun 
kırmızı-beyaz
flaması, birbirini sadece gruptaki yazılarından gıyaben tanıyan bizleri ilk kez o gün bir çatı altına toplamıştı.   

 

         Dernek kurulması için yapılan yazışmaların çağrısına uyarak, İstanbul’da çok kısa bir süre başlayacak olan Aile Hekimliği Uygulaması‘nın oluşacak muhtemel sorunları ve gelişimi için bir dernek kurmak amacıyla toplanmıştık. Daha önceki tecrübelerden görmüştük ki henüz dernekleşemeden uygulamaya geçilen bazı illerde Aile Hekimleri ortak bir çatının eksikliğini çok yaşamışlardı. Yazışma grubumuzda olan diğer illerdeki aile hekimliği konusunda görece deneyimli hekim arkadaşlarımız bizlere kendilerine özgü sıkıntılarını ve yaşadıklarını en ince detayına kadar aktarıyor, ufkumuzu genişletiyorlardı.

        

         Piyer Loti’deki buluşma, önceden birbirini tanımayan, ancak hedefini bilen insanların kısa sürede nasıl kaynaşabildiğini ve amaçları doğrultusunda birleşen bir örgütlenme sağlayabildiğini gösteren ilginç bir örnekti. Elbette her insanda olabilecek bir dünya görüşü, toplantıya gelen hekimlerde de vardı. Toplantı her görüşe açıktı.  Tek şart vardı , o da kurulacak derneğin özü olan , her görüşe, kesime ve kuruluşa saygılı ve eşit  mesafede olmaktı. Bu prensipte atılan temel ile kuruluş aşamasına gelen dernek iki yılı geçmeden Türkiye’nin , hatta Avrupanın en fazla üyesine sahip Aile Hekimliği Derneği oldu.

        

         Elbette bu bir tesadüf değildi. Bu tesadüfi olmayan biraraya geliş bir yandan görünmez köprülerle etrafındaki oluşumlarla arasındaki iletişimi sağlıyor, kucak açıyor, bir yandan da bağımsızlığın bir simgesi olarak 
onunla aynı doğruları paylaşan her fikre eşit biçim ve uzaklıkta durarak bağımsızlığın simgesi olanADA temsil ediyordu. Evet denilecek yerde evet, hayır denilecek yerde hayır demeyi iyi bilmesi ve dik duruşu ona hem iktidar hem de muhalefet tarafında saygın bir yer oluşturdu. Toplumda şimdiye kadar bu tarz bir alışkanlık olmaması, farklı bakışların başlarda İSTAHED’i hangi açıdan bakılırsa bakılsın “öteki
tarafın koltuk değneğiolarak algılanmasına yol açsa da zaman içinde aldığı tavırlarla öyle olmadığını her yurttaş, kurum ve kuruluşa 
göstermesini bildi. Gün geldi hekimlere yönelik baskılar nedeniyle Bakanlığa karşı düzenlenen yürüyüşte de yerini aldı, gün geldi Tabip odasının Aile Hekimliğine karşı olan görüşlerini de eleştirdi. Ama hep Aile Hekimliği’nden yana olan hareketleri destekledi.

 

         İSTAHED Aile  Hekimliği için bir tuğla koyana teşekkür ederken, duvarı yıkmaya çalışana da en ağır eleştirileri yapmayı da bilmiştir. Bunu da sonuna kadar korumaya kararlıdır.

 

         İSTAHED ADASIsağlıklı nefes almak isteyen, adaleti özleyen, düşmanlık hissi tatmak istemeyen, huzur içinde sırtı dönük durmak isteyen herkese lazım. Biz her zamanaçığız.


       İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

DERNEĞİMİZ İLE İLGİLİ DUYURU,BİLGİ,YAZIŞMALARI TAKİP ETMEK VE TARTIŞMALARA KATILMAK İÇİN LÜTFEN

MAİL GRUBUMUZA ÜYE OLUNUZ.

http://groups.google.com/group/istahed


Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü