İLK “İDARİ İZİN ÜCRET KESİNTİSİ” DAVAMIZI KAZANDIK

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Vefat ve Başsağlığı
Sonraki haber
Vefat ve Başsağlığı
     Covid 19 kapsamında Kamu çalışanlarına yönelik tedbirler çerçevesinde gebelere, kronik hastalığı olan gruplara idari izin verildi ve halen verilmeye devam ediliyor.
Bu konuda 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde geçen;
               ” Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır… Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarını saklıdır.”
hükmünde açıkça mali hakların saklı olduğu belirtilmesine rağmen Aile hekimliği çalışanlarından ücret kesintisi uygulanıyor. Bu haksız ve hukuksuz uygulama karşısında kesinti uygulanan üyelerimiz için kesintinin iadesini talep ettiğimiz dilekçelerimizi göndermemize rağmen olumlu bir dönüş olmamıştır.
         Hal böyle olunca tabi ki yapılan kesintilerin iadesi için davalarımız açtık ve bu konudaki ilk davamızı kazanmış olduk. Bu şekilde idari izin nedeniyle ücret kesintisi yaşayan üyelerimiz kesinti sonrası sitemizde yer alan ” idari izin kesintisi iade talebi ” dilekçemizi doldurup göndermesini ve 60 gün içerisinde cevap gelmezse veya daha kısa sürede olumsuz cevap gelmesi durumunda dava açılması için bizimle irtibata geçmelerini öneriyoruz. Bu davalardan doğacak tüm maliyetin yönetim kurulu kararıyla İstahed tarafından karşılanacağını da bilmenizi isteriz.
      Davamızın lehimize sonuçlanmasında büyük emek sarf eden Uğurlu Hukuk bürosu avukatlarımıza ve İstahed hukuk komisyonumuza çok teşekkür ederiz.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü