İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN DİLEKÇEMİZ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
ÜYE AİDATLARI
Sonraki haber
İSTAHEDİl Milli Eğitim Müdürlüğü\’ne
                                    İSTANBUL 06/09/2011


Dernek üyelerimizden gelen mesleki geri bildirimlerde, okul öncesinden orta öğretime kadar her kademedeki okullardan, peyder  pey, kayıt yaptırmalarına esas olmak üzere, sağlık raporları istenildiği iletilmektedir. Bu nedenle, öğrenciler ve velileri, giderek yoğunlaşan şekilde, Aile Sağlığı Merkezlerine ve ailehekimlerine müracaat etmektedirler.

Ancak gerek Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, gerek İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, gerekse Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliklerinin incelenmesi ile, kayıt için sağlık raporu gerekliliği ya da kayıt yaptırmaya engel olacak sağlık şartları değerlendirilememiştir.

Kayıt için sağlık raporlarının gerekli olup olmadığı, eğer gerekli ise, anılan sağlık raporlarının; ilköğretim okulları için kanuni eğitim yükümlülüğünün bulunması bir yana, diğer okullar için de vatandaşların hasta ya da sakat olsalar dahi eğitim alma haklarının zorunlu durumlar dışında ellerinden alınmamasının, dolayısı ile ayrımcılığa uğramamalarının sağlanması ile bu hususta ileride hem raporu tanzim eden hekimlere hem de talep eden okul idaresine hukuki yükümlülükler de ortaya çıkabilmesinin önlenmesi hususu da göz önünde bulundurularak; okullara kayıt için gerekli olan ve kayıt yapılmasına engel olan şartları da mutlaka içeren hangi hukuki mevzuat kapsamında değerlendirilerek verilmesi gerektiği konusunda;

Eğer sadece yatılı okullar için ve yine sadece bulaşıcı hastalık olmaması durumu değerlendirilecek ise, sayılamayacak kadar çok bulaşıcı hastalık olduğu ve bunların birçoğunun teşhis edilebilmesi ve \”yoktur\” ibaresi içeren rapor tanzim edilebilmesi için çeşitli maliyetlerde tahlil, röntgen filmi ve tetkikler ile çeşitli uzmanlık alanlarından konsültasyonlar istenmesi gerekliliği ve yine aktif akciğer tüberkülozu gibi günlük sosyal yaşamda bulaştırıcılık riski yüksek olanlar dışında da hastalıkları bulunabilecek öğrencilerin de yine ayrımcılığa uğrama riskleri olması  
ve girişte olmasa bile daha sonra da öğrencilerin birçok bulaşıcı hastalığa yakalanabileceği hususları da göz önünde bulundurularak ve Sağlık Bakanlığı ile Türk tabipler Birliği olumlu görüşü alınmış olup olmaması ile beraber, hangi bulaşıcı hastalıklara sahip olan öğrenci adaylarının durumlarının, hangi okullara kayıt yaptırmalarına engel olduğuna dair hususunda görüş bildirilmesini;

Eğer kayıt için öğrencilerden sağlık raporu istenmemesi gerekli ise de, derneğimiz yanında, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile eğitim ve öğretim kurumlarına da ivedilikle gerekli bilgilendirmenin yapılması hususlarını arz ve rica ederiz.                                            Dr.ENGİN ÇAPAR
İstanbul Aile Hekimliği Yönetim Kurulu adına
                                          Başkan Yardımcısı


Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü