İl Halk Sağlığı Müdürümüz İle Görüştük

Derneğimiz yönetim kurulu başkanı Dr.Gürsel ÖZER, 13 Ekim 2016  tarihinde
İstanbul Halk  Sağlığı Müdür vekili Dr. Mustafa ÖZDEMİR ve Aile hekimliğinden sorumlu
müdür yardımcısı Dr. Ömer Yalçın ÇETİN ile görüşmüştür..

Yapılan görüşmede sürekli iletişim halinde olunması ve sorunlara ortak çözüm bulma kararı alındı.
Bu amaç için öncelikle konuların belirleneceği ön görüşme yapılması belirlenen sorunlarla
ilgili çalıştay yapılarak çözüm aranması kararı alındı.

PAYLAŞ