İDARENİN YANLIŞ TUTUMUNA İSTAHED HUKUK KOMİSYONUNDAN CEVAP

Hukuk Komisyonumuzdan Duyuru:
Aile Sağlığı Merkezinde bulundurulması zorunlu olan ilaçlar da dahil olmak üzere , yönetmelikte belirtilen asgari fizik şartların sağlanmadığının tespiti halinde, gruptan düşürme ya da sınıfsız olarak cari gider ödemesi uygulaması yanlıştır.
Asgari fizik şartları sağlamayan birime verilecek ceza, “puan cezası” dır.
Sınıflandırma ile ilgili kriterler, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Ek 1′ de ayrıca belirtilmiş olup , sadece bunlarda eksiklik tespit edilirse bu yönde işlem tesis edilebilir.
İstanbul 12. İdare Mahkemesinde açtığımız davanın karar gerekçesi çok nettir.
Konuyla ilgili olarak mağduriyet yaşayan tüm arkadaşlarımızın bilgisine.

PAYLAŞ