İdare Geçmişe Dönük Kira istedi ne yapmalıyım?

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Şiddet Hız Kesmiyor..!
Sonraki haber
2013 YILI SON İSTASE TOPLANTIMIZ

İdare Geçmişe Dönük Kira istedi ne yapmalıyım?

Aşağıda çalıştığınız aile hekimliği biriminin 2011 2012
yıllarını kapsayan  kirası talep
edildiğinde  nasıl bir yöntem izlemeniz
gerektiği, basit bir iş akış şemasıyla anlatılmıştır. İSTAHED hukuk komisyonu, avukatlarıyla
birlikte yaptığı çalışma sonucu, üyelerinin maddi haklarının korunması için
mevzuat ve yasalara göre en akla uygun 
yöntemi belirleyerek üyelerine önermektedir.

1.      
Gelen tebligatları mutlaka saklayın

2.      
Gelen evrakla birlikte tebliğ belgesi gelmişse
aldığınız günün tarihini atarak imzalayın

3.      
Posta ile gelmişse alındı belgesini saklayın

4.      
Ödemeyle ilgili belge geldiğinde  ekteki dilekçeyi (EK 1) doldurarak aynı gün
ilçe halk sağlığı müdürlüğüne verin, verdiğiniz dilekçenin evrak giriş tarih ve
numarasını alın

5.      
İki farklı yöntem izleyebilirsiniz

a.      
Para yatırmayın idarenin alacak takip davası
açmasını bekleyin.  Bölge idare
mahkemesine dava açın. Bölge idare mahkemesine dava açmak için ve halk sağlığı
md alacak takip davası açtığında İSTAHED hukuk bürosuyla iletişime geçin.
[email protected]

Tel: 0212  653 63 68

b.     
Parayı faizi hariç olmak üzere sağlık kurumları
saymanlığına   DAVA HAKKIM SAKLI
KALMAK KAYDIYLA ÖDÜYORUM 
 şerhini koyarak yatırın. Hemen bölge
idare mahkemesine dava açın.

İSTANBUL 1
NOLU SAYMANLIK -ANADOLU YAKASI İÇİN : TR26 0001 0008 8900 0010 0061 06 Ziraat
Bankası Cağaloğlu Şubesi

 

İSTANBUL 2
NOLU SAYMANLIK- AVRUPA YAKASI İÇİN   :  TR40 0001 0006 0700 0010 0062
77 Ziraat Bankası Sultanhamam Şubesi

 

Parayı yatırmadım
idare bana alacak davası açtı ne olur?

Mahkeme geçmiş döneme ait kira alınamayacağına karar verdi;
hiçbir ödeme yapmazsınız

Mahkeme geçmiş döneme ait kira alınabileceğine  karar verdi; geçmişe dönük kirayı ödersiniz,
mahkeme masrafı ve idarenin avukat temsil ücretini ödersiniz yaklaşık olarak 1200-1700
TL

Mahkeme geçmiş  döneme
ait kira alınabileceğine ancak kiranın faizinin alınamayacağına karar verdi;
geçmiş dönemin kirasını ödersiniz, faizini ödemezsiniz, mahkeme ve avukat
temsil ücretleri için 1200-1700 TL nin belirli bir oranını ödersiniz

Parayı yatırdım ben
bölge idare mahkemesine dava açtım ne olur?

Mahkeme geçmiş döneme ait kira alınamayacağına karar verdi; mahkeme
kararı ile paranızı geri alırsınız, mahkeme masraflarını idare öder.

Mahkeme geçmişe döneme ait kira alınabileceğine  karar verdi; yatırdığınız parayı geri
alamazsınız, mahkeme masrafı ve idarenin avukat temsil ücretini ödersiniz
yaklaşık olarak  300-650 TL

Mahkeme geçmiş  döneme
ait kira alınabileceğine ancak kiranın faizinin alınamayacağına karar verdi;
geçmiş dönemin kirasını geri alamazsınız, ancak faizini ödemezsiniz, mahkeme ve
avukat temsil ücretleri için 300-650 TL nin belirli bir oranını ödersini

 

 

 

T.C. İstanbul
Valiliği

İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğüne

İstanbul ili …………………ilçesi,
…………………………………..Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak çalışıyorum. İstanbul
Halk Sağlığı müdürlüğü,  aile hekimliği
yaptığım birim binasının geçmişe dönük olarak  ………….yıllarına ait ………..aylık kirasını
istemiştir. Kiranın ödenmemesi durumunda alacak takibi yapacağını tarafıma
tebliğ etmiştir. Konuyla ilgili haklarımı değerlendirmem ve korumam için, 4982
sayılı bilgi edinme kanununun 5. Maddesine göre;

·        
İstanbul valiliği ile imzaladığım aile hekimliği
sözleşmesinin bir kopyasının,

·        
İstanbul valiliği ile imzaladığım kira
sözleşmesinin bir kopyasının,

·        
Halen çalıştığım 
………………………………………………………aile sağlığı merkezinin  (çalıştığım birimin kirası maaşımın aile
hekimi cari gider ödeme kaleminden tarafınızca her ay kesilmektedir)  tapu senedinin bir kopyasının

·        
Çalıştığım bina /mülk/bağımsız bölüm, halk
sağlığı müdürlüğüne, gerçek kişi, belediye, vakıf, dernek, veya başka bir
kurum, kuruluş tarafından devredilmiş ise devir sözleşmesinin bir kopyasının

tarafıma ivedilikle verilmesini arz ederim.

Tarih

………….nolu aile hekimi

Dr…………………………….

T.C. kimlik no:

Adres:

Telefon:

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü