HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI CEZA PUANI VERİLEMEZ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN DİKKATİNİ DİSİPLİN ŞUBE YE ÇEKİYORUZ.
Sonraki haber
Dünya Su Günü
Aile hekimliği uygulama yönetmeliği
Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları:
        ”MADDE 4 f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen), erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.”
hükmüne istinaden aile hekimlerinden kendilerine kayıtlı nüfuslarda yer alan 15-49 yaş aralığındaki kadınlara altı ayda bir izlem yapması beklenmektedir. Ancak 4 bin nüfusa sahip bir aile hekiminin kişi listesinde bu popülasyon 1000 kişi civarında olmaktadır. Bu kadar çok sayıda kişiye altı ayda bir izlem yapılması mevcut çalışma koşullarında imkansıza yakın bir durumdur. Bunun imkansız olduğunu idare de pek ala tahmin etmek durumundadır.
             15-49 izlemleri konusunda mevcut durum ortada iken bir üyemize, lohusa ve 15-49 yaş kadın izlemi eksik olan her kişi için ayrı ayrı olmak üzere 710 ceza puanı verilerek sözleşme feshi yapılması cihetine gidilmiştir. Arkadaşımızın bize ulaşması üzerine hemen konu ile ilgili itirazlarımızı yaparak yapılan işlemin ve ceza puanlarının iptali için davamızı açmıştık.
     İdare mahkemesi açtığımız dava sonucunda itirazlarımızı yerinde bularak , takibi ve izlemi gerçekleştirilemeyen tüm kişiler bakımından tek bir eylem olarak kabul edilmesi gerektiği , takibi yapılamayan her bir vaka bakımından ayrı ayrı ihtar puanı hesaplanmasının hukuka uygun olmadığı sonucuna vararak yapılan işlemin iptaline karar vermiştir.
       Aile hekimliği uygulamasında ilerleyen süreçte idarece yapılabilecek bu şekilde hukuksuz işlemler için çok önemli bir iptal kararı daha almış olduk.
         Davanın bu şekilde sonuçlanmasını sağlayan Uğurlu Hukuk Bürosu avukatlarımıza ve Hukuk Komisyonumuzun değerli üyelerine çok teşekkür ederiz.
                                                                                     İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü