Yanında birinin burnu bile kanasa hekim tedavi eder. Yüzlerce binlerce yaralının olduğu bir çatışma ortamında “niçin tedavi ettin” diye doktoru tehdit etmek ne demektir! 

 

Taksim’de ve Türkiye’nin her yerinde hekimler din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayırt etmeksizin mesleğinin ve yemininin gereğini yapmışlardır. Yaralanmış insana, insanın ızdırabına hekimin kayıtsız kalması düşünülemez. Tam tersine, böyle bir ortamda, yaralılara yardım etmeyenlere, neden yardım etmediğinin sorulması gerekirken, insan sağlığını korumak ve geliştirmekle görevli bir Bakanlığa hekimleri soruşturmak yakışmamıştır.

 

İSTAHED olarak insan olmanın, hekim olmanın gereğini yapan, önlüğünü üstünden çıkarmayan tüm meslektaşlarımızın ve hekim adaylarının yanındayız, destekçisiyiz.

 

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü