Hekimlerin yanındayız..!

Yanında birinin burnu bile kanasa hekim tedavi eder. Yüzlerce binlerce yaralının olduğu bir çatışma ortamında “niçin tedavi ettin” diye doktoru tehdit etmek ne demektir! 

 

Taksim’de ve Türkiye’nin her yerinde hekimler din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayırt etmeksizin mesleğinin ve yemininin gereğini yapmışlardır. Yaralanmış insana, insanın ızdırabına hekimin kayıtsız kalması düşünülemez. Tam tersine, böyle bir ortamda, yaralılara yardım etmeyenlere, neden yardım etmediğinin sorulması gerekirken, insan sağlığını korumak ve geliştirmekle görevli bir Bakanlığa hekimleri soruşturmak yakışmamıştır.

 

İSTAHED olarak insan olmanın, hekim olmanın gereğini yapan, önlüğünü üstünden çıkarmayan tüm meslektaşlarımızın ve hekim adaylarının yanındayız, destekçisiyiz.

 

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ