İSTAHED
ilçe toplantıları Esenyurt ile devam etti. 29/04/2016 tarihinde
Esenyurt ilçe başkanlarımız Mustafa Emre Ulu ve Oktay Altun
organizatörlüğünde yapılan ilçe toplantımız, Esenyurt’ta
görev yapan Aile Hekimlerimizin büyük katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.

İlçe
toplantımıza; Yönetim Kurulu Başkanımız Gürsel ÖZER, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Serkan ÖZBAKIŞ, Gökhan KARA ve Ataşehir ilçe
başkanımız Esin Ayfer katılmış olup, özlük haklarımız,
Birinci Basamakta uygulanmak istenen değişiklikler ve hukuki
sorunlarımız tartışılmıştır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü