Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Örgütlenme Komisyonumuz Toplandı
Sonraki haber
Puan Cezası Subjektif Verilemez!

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla, ülkenin dört bir yanından tabip odalarının, sendikaların ve kitle örgütlerinin katıldığı sağlık emekçilerinin Beyaz Miting’i yoğun katılımla Ankara’da gerçekleşti. İSTAHED olarak biz de mitingdeydik!

Ülkenin dört bir yanından sağlık emekçileri ve hekimler, “Emek bizim, söz bizim; sağlık hepimizin” şiarıyla Ankara Anıttepe’de saat 12.00’de bir araya geldi.

Yapılan ortak açıklamada konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Emeğimizi değersizleştirenlere karşı, bizi küçücük poliklinik odalarına sıkıştırıp birbirimizden ayıranlara, performansa mecbur edip yoksullaştıranlara, sağlıkta dönüşümün tahrip ettiği sağlığımızı günah keçisi yapanlara, bitmeyen nöbetlere hapsedip tüketerek kamyon altına sürenlere inat, değerimizin farkındayız. Biz sağlığımızı korumak için, nitelikli, etik değerlerimizle bütünleştirdiğimiz bir hekimliği sürdürebilmek için mücadele ederken, bugün Ankara’da hep birlikte ‘Emek bizim, söz bizim; sağlık hepimizin’ diye bir kez daha seslerimizi, direncimizi birbirine katıyoruz. Taleplerimiz bizim, sizin, hepimizin” dedi.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü