İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel ÖZER, Yönetim Kurulu üyeleri Engin ÇAPAR, Kutbettin DEMİR ve dernek avukatımız Gülümser UĞURLU Aile Hekimlerinin hemen hemen tüm İdari ve Yönetmelik iptal davalarının görüşüldüğü Danıştay 5. Dairenin hakimlerini ziyaret edip görüş alışverişinde bulunmuş, sonuçlanan davalarla ilgili bilgi almışlardır. Aynı zamanda Danıştay Hakimlerini bilgi alışverişinde bulunmak ve Hukuk Paneline katılmak üzere 11-15 Mayıs 2016’da Antalya’da düzenlenecek İKON 2016’a davet etmişlerdir.


Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü