DAMGA VERGİSİ İTİRAZLARI HAKKINDA DUYURU

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED DEN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA EĞİTİM
Sonraki haber
GERİDÖNÜŞÜM VE AŞI- NET

Değerli Meslektaşlarım;

Malumunuz üzere idare ile yaptığımız sözleşmelerden dolayı
bir sözleşme Damga vergisi yükümlülüğümüz söz konusudur.

Bu konuda bu verginin haksız olduğunu değişik ortamlarda
defalarca ilgililere iletmiş ve çözüm getirmelerini talep etmiştik.

Nitekim 6111 sayılı torba kanunda konu ile ilgili olarak
kamu ile sözleşme yapan personelin bu sözleşmeden dolayı Sözleşme damga
vergisinden muaf tutulması gerektiği bir yasal hüküm olarak getirilmiş idi.

Fakat ne yazık ki Maliye Bakanlığı bizleri sözleşmeli
personel değil de kamuya sözleşme ile hizmet sağlayan statüsünde kabul ettiğini
dolayısı ile bu yasal hükmün bizleri kapsamadığını iddia ederek bizlerden bu
vergiyi tahsile devam edeceğini açıklamıştır.

Bu konuda hem Maliye Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı
nezdinde girişimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.Nitekim Daire Başkanımız Dr
Osman ÖZTÜRK ile yaptığımız görüşmede kendisi de bu konuda çalıştıklarını
Maliye Bakanlığı bürokrasisi ile görüşmeleri sürdürdüklerini olayın haksız
olduğunu ve hukuki sakıncalar içerdiğini belirttiklerini çözüm talep
ettiklerini aynı zamanda konunun yeni bir yasal düzenleme ile kökten çözülmesi
içinde uğraştıklarını belirtmişlerdir.

Aynı zamanda konuyu Türkiye nin değişik yerlerinde
mahkemelere taşıyarak hem işlemin bizleri kapsamaması gerektiği hem de ortada
belirli bir matrah olmadığı yani sözleşmelerin sabit bir bedel içermediği
dolayısı ile de ortaya matrahı belli olmayan bir vergi gibi ucube bir şeyin
çıktığını bununda Anayasamıza ve ilgili yasalara aykırı olduğunu haksız bir
vergi tahakkukunun söz konusu olduğu tezleri ile bu işlemlerin iptalini
istemekteyiz.

Bu konuda AHEF Hukuk Komisyonu ile de İSTAHED olarak
işbirliği içerisinde aldığımız kararlar çerçevesin de belirlediğimiz yol
haritasına göre ;

Öncelikle bir cezai işleme ve hak kaybına uğramamak için
anılan vergilerin yasal sürelerinde ödenmesi

Ödemeyi takiben itirazlarımızı içeren dilekçelerin ilgili
yerlere verilmesi(bu konudaki dilekçe örneklerimiz İSTAHED Web sitesinde
kullanımınıza sunulmaktadır)

Dilekçelerimizdeki taleplerimizin kabul edilmemesi halinde
ret cevabının bize tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yok eğer hiçbir
cevap gelmez ise de 60 gün içerisinde idari hukuk açısından ret edilmiş
sayılacağından konunun mahkemelere taşınmasına 
karar verilmiştir.

Bu konularda yasal sürelerin geçirilmemesi ve usul
hatalarının yapılmaması için gerekli özenin gösterilmesinin olası hak
kayıplarının önüne geçilmesi için çok önemli olduğunu bir kez daha
hatırlatırım.

Derneğimize üye olan ve gerekli koşulları yerine getiren
meslektaşlarımıza anlaşmalı Hukuk Büromuz MertVan Hukuk bürosu tarafından
gerekli her türlü destek ve avukatlık hizmetleri  sağlanacaktır.

Saygılarımla

Dr Yusuf İzzettin GÜVEN

İSTAHED Hukuk Bürosu ve Teşkilatlanma Sorumlusu

İTİRAZ DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü