D E S T E K L İ Y O R U Z !

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Saygıyla Anıyoruz!
Sonraki haber
ŞİDDET CEZASIZ KALMADI!

İl başkanları ile beraber alınan

kararlar doğrultusunda hazırlanan

ve AHEF YK’nın açıkladığı eylem planını

İSTAHED olarak destekliyoruz

EYLEM PLANI AÇIKLAMASI;

1. Aile Hekimleri olarak, vatandaşlarımıza daha iyi bir aile hekimliği hizmeti sunabilmek ve onlara daha fazla zaman ayırabilmek için, AHEF’ e üye il derneklerimize bağlı aile hekimlerimizin ve tüm aile hekimlerimizin, hastalarına muayene için bundan sonra en az 15 dakika süre ayırmalarına ve randevulu sisteme göre çalışmalarına, 
2. Aile Hekimlerine yazılan nöbetlere, katılmama eylemine devam edilmesine, 
3. Aile Hekimlerine yazılan nöbetlerin iptali için yürütülen, Hukuksal Mücadeleye devam edilerek, tüm il derneklerimiz ile beraber yerelde ve genelde davalar açılmasına,
4. 14 Kasım 2014 Cuma günü, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği tarafından, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yapılacak olan basın açıklamasına, zaman ve imkân bulabilen, AHEF’ e üye il derneklerimizin katılmasına, 
5. 20 Kasım 2014 Perşembe günü 22.00 ‘da AHEKON Kongresi içerisinde, AHEF il başkanları toplantısı düzenlenerek, mücadele planının ayrıntılarının görüşülmesine,
6. AHEKON-2013 Kongresinde başlatılan, AHEF-TTB-TAHUD-TAHEV eş güdüm toplantılarına, eşit temsil ilkesine bağlı kalarak, AHEKON-2014 Kongresi içerisinde devam edilerek, ilerleyen süreçlerde aile hekimlerinin hakları için bu işbirliğinin eşgüdüm içinde devam ettirilmesine,
7. 26 Kasım 2014 Çarşamba günü, Şanlıurfa ‘da çalışan aile hekimi arkadaşlarımıza yapılan 15-49 yaş kadın izlem mobinggine dikkat çekmek için, Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabilecek acil hastalar için ASM’ de bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı bırakarak, tüm aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarıyla beraber, 15-49 yaş kadın izlemi yapmak için saha gezisi yapılmasına,
8. 6 Aralık 2014 Cumartesi günü saat 13: 00 Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde, AHEF ‘ e bağlı il derneklerimiz ve tüm aile hekimlerinin katılımıyla ayrıca katılmak isteyen STK ile beraber aile hekimliğinin sorunlarının aktarılacağı, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasına,
9. 6 Aralık 2014 Cumartesi günkü basın açıklamasıyla aynı zamanda, aile hekimliğinin sorunlarının aktarıldığı gazete ilanı verilmesine,
10. Sahanın görüşlerinin alınması için devamlı çalışmalar yapılmasına, karar verilmiştir.
AHEF YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü