CUMARTESİ NÖBETLERİ İÇİN SAVUNMA VERMİYORUZ!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
TERÖRÜ VE TERÖRE DESTEK VERENLERİ LANETLİYORUZ;KINIYORUZ….
Sonraki haber
ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

ASM Nöbet Genelgesi ile hayatımıza giren ve cumartesi nöbeti olarak bilinen nöbetlerle ilgili yoğun soruşturmalar açıldığı herkesin bilgisi dahilindedir.Ancak açılan soruşturmalarda çok ciddi hukuka aykırılıklar bulunmakta ve soruşturmalar usulüne uygun yürütülmemektedir.

Aile hekimlerine “… tarihli nöbete gelmediniz bu nedenle savunmanızı verin” şeklinde gönderilen savunma talepleri soruşturma usullerine tamamen aykırıdır. Soruşturmaya dair evrak, bilgi, tutanak paylaşılmamaktadır. Tutanaklar gönderilse bile sözkonusu tutanaklar olayı aydınlatmaktan uzaktır.Savunma istenilen kişilerin tam olarak ne ile suçlandıkları bile belli değildir.İdare bu hali ile usulune aykırı bir soruşturma yürüttüğü gibi savunma hakkını da ihlal etmektedir.

Bu eksik ve usulsuz işlemler neticesinde idareye verilen savunmalar kadük kalmaktadır. Ne ile suçlandığımızı, suçlamaya dair tutanakları, bu tutanakların ne anlama geldiğini ve daha birçok hususu bilmeden, tanık göstermeden ya da dinlemeden, lehe ve aleyhe olan belgeleri görmeden savunma yapmak aslında savunma yapmamak anlamına geldiği gibi, idarenin hukuka aykırı işlemine de bir tür meşruluk katmaktadır.Usulsüz bu işleme karşı söylediğimiz her söz aleyhimize sonuç doğurma ihtimali taşımaktadır.

Ceza Hukuku, soruşturmalarda savunma hakkının en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak bütün imkanları titizlikle düzenlemiştir. Savunmanın etkin kullanılamaması, savunma hakkının engellenmesi ve telafisi mümkün olmayan mağduriyet oluşumuna sebep olmaktadır.

Bu nedenlerle usülüne uygun olmayan ve savunma hakkını kısıtlayan bu işlemlerde etkin savunma yapmak imkansız olduğundan savunma dilekçesi adı altında herhangi bir beyan verilmemesinin açacağımız iptal davalarında kendimizi daha iyi ifade edeceği kanaatindeyiz.

İstahed Hukuk Komisyonuyla yaptığımız toplantı neticesinde komisyon üyelerinin oybirliğiyle bu şekilde gönderilen Nöbet Savunma isteklerine cevap vermemenin savunma hakkının kullanımı açısından daha verimli olacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Valilik itirazları sitemizde yeralan dilekçelerle yapılmaya devam edilecektir.

Saygılarımla
Avk. Gülümser Uğurlu
İSTAHED HUKUK KOMİSYONU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü