ÇALIŞANLAR DİKKAT: İŞE GİRİŞ SAĞLIK
RAPORUNU AİLE HEKİMİNİZDEN ALMAYIN.

1 Ocak’tan itibaren geçerli olan İş
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile çalışanlar işe
girişlerde almaları gereken işe giriş sağlık
değerlendirmelerini iş yeri hekimlerinden alacaklar.

Daha önce aile hekimlerinden işe giriş sağlık
raporu alınabiliyordu

Bu sene başına kadar çalışanlar
işe girerken aile hekimlerinden aldıkları sağlık raproalrını
kullanabiliyorlardı. Ancak İSG kanunundaki değişiklikler sonrası,
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünün de aile hekimlerine
hatırlatması ile artık aile hekimleri işe giriş raporlarını
vermiyor. Çalışanların ve yeni işe gireceklerin sorun yaşamaması
için sağlık raporlarını iş yeri hekimerinden alması gerekiyor.

İşyeri hekimi yoksa ortak sağlık ve güvenlik
biriminden sağlık raporu alınabilir

Kanunun sağlık raporları ile ilgili
15. maddesi işyeri hekiminden eğer iş yeri hekimi yoksa Bakanlığın
yetkilendirdiği kurumlardan raporlarını alabilecekler. “Bu
Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri
sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve
güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen
hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Sağlık raporunun ücretini işveren ödeyecek.

Eğer işyerinde işveren yoksa,
dışarıdan sağlık raporu alan çalışanın masrafları işveren
tarafından karşılanacak. Yine aynı madde sağlık raporu için
gereken tüm maliyetlerin işveren tarafından karşılanacağını
belirtiyor. ” Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu
gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır,
çalışana yansıtılamaz
.”

Sağlık raporları işin niteliğine göre ve
kişiye özel.

İşyeri hekimleri çalışılacak işin
niteliğine göre sağlık gözetimi yapacaklar ve bu çalışanların
özel hayatının korunması için gerekli önlemleri alacaklar.
Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve
güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi
tutulmalarını sağlar.

Sağlık muayenesi yaptırılan
çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından
sağlık bilgileri gizli tutulur.

Sağlık raporu hem işe girerken hem de iş
değişikliğinde alınacak.

Çalışanlar sadece işe girerken
değil, iş değişikliği yaptıkalrında da sağlık raporu
alacaklar. Bu sağlık raporu yine iş yeri hekimleri tarafında
düzenlenecek.

Yasa ile ilgili daha detaylı bilgi
için Resmi Gazete:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm

İstanbul Aile Hekimliği Derneği
İSTAHED web sitesi: https://istahed.org.tr

 

Dr
Senem Şener, Dr Emrah Kırımlı

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü