03/11/2015 tarihinde Dr. Bilgin
Çiftçi’nin uğradığı hukuksuzluk karşısında Gaziosmanpaşa
İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde İSTAHED yönetim kurulu
adına Dr. Serkan Özbakış tarafından basın açıklaması
yapılmıştır.

Yapılan açıklamada;

“Aydın Dalaman ASM ‘de çalışan
Dr. Bilgin Çiftçi’nin 1 yıl kadar önce bir arkadaşı tarafından
kendisine iletilen bir görsel öğeyi Facebook sayfasında
paylaşması sonucu dönemin Başbakan’ı şu anki Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği iddiası ile 14
Ekim 2015 tarihinde yapılan yeniden yargılama sonucu Yüksek
Disiplin Kurulu Dr.Bilgin Çiftçi’ye memuriyetten men kararı
vermesinin hukuk dışı bir ceza olduğunun üzerinde durulmuş olup
kamu görevi dışında kişisel olarak anayasal hakkını kullanarak
beyanda bulunan ve şahsi görüşlerin bildirilmesinin demokratik
hak olduğu ayrıca uygulanan baskılar ve usulsüz işlemlerin
ilerleyen zamanlarda mutlaka gerçek hukuk zemininde karşılığı
bulacağı” belirtilmiştir.

Bir kez daha ifade ediyoruz;

İSTAHED ailesi olarak Dr. Bilgin
Çiftçi’nin maruz bırakıldığı bu hukuksuzluğu ve haksızlığı
kabul etmiyoruz.

Unutulmamalıdır ki bir gün bu
haksızlıklarla karşı karşıya kalan arkadaşımızın yerinde
bizler de olabiliriz.

İSTAHED Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü