BÖYLE PANDEMİ ÖNLEMİ Mİ OLUR?

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Vefat ve Başsağlığı
Sonraki haber
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Üniversiteye kayıtta sağlık raporu istenilen bölümlerde sağlık kurulu raporu yerine tek hekim raporunun yeterli olacağına dair YÖK tarafından resmi yazı yayınlandı. Sonrasında bu konuda Sağlık Bakanlığından , tek hekim raporu ile kayıt yapılabileceği yönünde YÖK e hitaben yazılmış yazı da gün yüzüne çıktı.
Bu konuda hiç ayrıntıya girmeden sadece son yayımlanan Sağlık Raporu Yönergesindeki ilgili maddeyi okumak yeterli olacaktır.
Ortak hükümler MADDE 42- (3) Yönerge’de özel düzenlemesi bulunduğu belirtilen raporlar dışında birinci basamak sağlık tesislerinde Yönerge eki Ek-5 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı dışında başka bir formatta rapor düzenlenemez. Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur. Rapor formatında belirtilen ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.
Bu hükme göre kişilere , herhangi bir üniversite bölümünde eğitim-öğretim görmesinde sakınca olmadığına dair bir rapor verilmesi ve veya ayrı formatı olan raporlar haricinde özel ibare istenilen her hangi bir raporun Aile Hekimlerince düzenlenmesi söz konusu değildir.
Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili yazısında “herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu” verilmesinin yeterli olduğu belirtilmiş ancak tek hekimin bir kişiye herhangi bir hastalığı yoktur diyebilmesinin tıp ilmi ile bağdaşmadığı açıktır. Hangi hekim karşısındaki hastaya sen tamamen sağlıklısın diyebilir.
Aile hekimlerinin bu istemle gelen kişilere verebileceği tek belge kişilerin mevcut sağlık kayıtları veya 21 yaşına kadar belirli bir algoritma ile düzenli olarak yapılan öğrenci izlemlerinde kullanılan formdur. Bunun dışında rapor adı altında herhangi bir belge düzenlenmesi mevzu bahis değildir.
Sonuç olarak pandemiden dolayı böyle bir değişiklik yapılarak kişilerin hastanelere değil de yine tek hekim raporu almaları için başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere başka bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını sağlamanın nasıl bir pandemi önlemi olduğunu anlamak imkansızdır. Bu konuda yapılabilecek çok daha basit ve etkili yöntem ;               Üniversitelerin ilgili bölümlerinin kayıt sırasında öğrencilerinden kişisel sağlık beyan formu talep etmeleri ve bu formlarda öğrencilerin eğitim öğretimini engelleyebilecek boyutta bir sağlık sorunu olduğu düşünülüyorsa sadece bu kişilerin hastanelerin ilgili bölümlerine gönderilmeleridir.
İlgili bakanlıkların bi an önce bu konuda yayımlanan yazılarını önerilerimiz doğrultusunda düzeltmelerini talep ediyoruz. Düzeltme yapılmadığı taktirde pandemiyle en önde savaşan biz sağlık çalışanlarının, rapor talep eden kişilerle gereksiz tartışmalara gireceği ve bu tartışma sonucunda şiddete maruz kalacağı açıktır. Bu şiddet olaylarının yaşanmasını engellemek ve kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurularını olabildiğince azaltarak pandemi ile savaşta etkin önlemleri almak idarenin böyle bir dönemde en asli görevi olmalıdır diye düşünüyoruz.
Tüm Aile Hekimlerine ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü