BİR HUKUKSUZ SÖZLEŞME FESHİ DAHA İPTAL EDİLDİ

gavel
BİR HUKUKSUZ SÖZLEŞME FESHİ DAHA İPTAL EDİLDİ
Ağustos 2019 ta İstanbul genelinde 14 Aile Hekimi arkadaşımızın sözleşmesi kendilerine hiçbir savunma hakkı verilmeden hukuksuz olarak feshedilmişti. Ardından bir kaç ay içerisinde yine yapılan güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek fesih işlemlerine devam edildi. Bu hukuksuz fesihlere karşı İstahed Hukuk olarak hemen, yürütmeyi durdurma talebimizle beraber fesih işlemlerinin iptali için davalarımızı açtı.
Bu hafta bu davalarımızdan, birini daha esastan kazandık. Fesih işleminin gerekçesi olan güvenlik soruşturmasının dayanağı olan maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucu İdare Mahkemesi yapılan fesih işleminin hukuka uygun olmadığını belirterek işlemin iptaline karar verdi.
Bu şekilde sözleşmesi feshedilen iki arkadaşımızın davası devam etmektedir. Devam eden bu davaların da lehimize sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Aksi takdirde tüm hukuk yolları sonuna kadar işletilecektir. Göreve iade edilen arkadaşımızın görevini ifa edemediği bu dönem için maddi manevi tazminat davaları da kendisinin telebi doğrultusunda tarafımızca açılacak ve takibi titizlilikle yapılacaktır.
Alınan bu güzel karar sonucu görevine iade edilen arkadaşımıza geçmiş olsun diliyor davanın bu şekilde neticelenmesinde emeği geçen Uğurlu Hukuk Bürosu avukatlarına ve İSTAHED Hukuk Komisyonumuza teşekkür ediyoruz.
İSTAHED YÖNETİM KURULU
PAYLAŞ