2012 yılında Pendik’te Yönetim Kurulu Üyemiz ve Hukuk Komisyonu Başkanımız’ın ASM sinde gerçekleşen soğuk zincir kırılmasında idare, o zamanın soğuk zincir sorumlusu olan Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Mustafa Tamur ve Aile Sağlığı Çalışanının ihmalleri olduğunu iddia etmiş ve yaklaşık 10 bin tl lik icra takibi başlatmıştı. Sıradan soğuk zincir davalarından çok farklı bir yılan hikayesine dönüşen idari soruşturma, idarî ceza, idarî cezanın iptali ve icra davası süreçleri 2018 yılına kadar sürdü.
Nihayetinde hem idari, hem de mali olarak tüm yönlerden idarenin haksız cezaları iptal edildi.
Bir kitap yazılabilecek kadar garip aşamaları olan bu davanın hikayesini birinci ağızdan, İSTAHED ‘in hazırladığı ”Aile Hekimlerinin Sesi Gazetesi” nin önümüzdeki sayısında, bazen gülerek, bazen kızarak ama bir aile hekimliği klasiği şeklinde okuyacaksınız.
Dava süresince, desteklerini esirgemeyen Hukuk Komisyonumuz ve davayı bizzat takip eden Avukatımız Gülümser Uğurlu’ nun emeklerini de saygı ile anıyoruz.
Yönetim kurulu üyemiz Dr. Mustafa Tamur ve mesai arkadaşı Deniz Kırkagaclioglu’na da geçmiş olsun diyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

PAYLAŞ