BEYAZ YÜRÜYÜŞ’E KATILDIK

TTB’nin 27 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak “Beyaz Forum” ile tamamlanacak olan hekimlerin özlük haklarını ve kayıplarını gündeme getirmek üzere yapacağı “Beyaz Yürüyüş” 22 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’dan başladı.
Yoğun yağış altında gerçekleşen basın açıklamasına İSTAHED Yönetim Kurulu olarak katılım sağlayıp, emek mücadelesinin olduğunu her yerde bulunacağımızı bir kez daha belirttik.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ