Beşiktaş İlçe Toplantısından Ortak Karar Çıktı

Beşiktaş
ilçe toplantısı 23 Ekim 2013  saat 18:30′
da Emirgan Mehtap Kafe’de 20 Aile Hekiminin katılımı ile yapıldı. İSTAHED
Beşiktaş İlçe Temsilcisi Ekin Kimyon’un organizasyonu üstlendiği buluşma, toplam
aile hekimi nüfusu 50 olan Beşiktaş ilçesinde yapılan ilk ilçe toplantısı
olmasına rağmen katılım beklenenden fazlaydı.

 

Toplantıda
hazır bulunan İSTAHED Örgütlenmeden Sorumlu YK Üyesi Gürsel Özer’den edinilen
bilgiye göre; deneyimli hekimlerin hizmet verdiği ilçede konuşulan en büyük
sorun defin nöbetleri oldu. Beşiktaş Belediyesinde kadrolu 4 hekim olmasına
rağmen nöbetlere katılmadıkları ve bu nöbetlere aile hekimlerinin gittiği
belirtildi. İSTAHED Avukatı Gülümser Uğurlu ‘nun da katıldığı toplantıda hukuken
4 hekimin olduğu bir belediye bölgesinde bu görevin Aile Hekimlerine
verilemeyeceğinin, kanunsuz olduğunun altı çizilerek, toplantıya katılan tüm
hekimlerin ortak kararıyla bundan sonra nöbetlere gidilmeyeceği deklare edildi.
Bu vesilesiyle bir araya gelip yüz yüze tanışma fırsatı edinen hekimler
toplantıdan memnun ayrılırken, bu toplantıların devamının birlik olma gücünü
geliştireceğini ve ilçe hekimlerinin angaryalara karşı ortak hareket gücünü
arttıracağını belirttiler.

 

Haber: Ayça
Gümüş
İSTAHED Basın İletişim Komisyon Başkanı

PAYLAŞ