SABİM platformu İstanbul bileşenleri olarak 1 Ağustos’ta saat 12:30’da Çemberlitaş İl Sağlık Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yapacağız.

Yönetmeliği iş bırakma eylemimiz öncesinde yayınlayarak bizi yıldırmaya çalışmalarına izin vermeyelim. Nöbet döneminde sözleşme feshi pahasına eylem yapan bu ekibin yine kararlılıkla iş bırakmaya katılacağına inancımız tam. %17’lik cari gider zammını, sağlıkta şiddetin artık dayanılmaz hale gelmesini, sözleşmemizi keyfi sonlandırabilen kanun maddesini görmezden gelebilecek misiniz?

Direnmeden hiçbir şey elde edemeyiz.
Herkesi direnmeye davet ediyoruz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü