ASM Giderleri İçin Ek Bütçe Talebimiz Ulusal Basında

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Basın Açıklamasına Davetlisiniz
Sonraki haber
Basın Açıklamasında Yerimizi Aldık

İSTAHED Başkanı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, Aile Sağlığı Merkezilerinin artan giderleri ve yetersiz ödenekler hakkında ulusal basına konuştu.

Son yıllarda sağlık hizmetlerine olan talebin artması ve büyük enflasyon ile birlikte, aile sağlığı merkezlerinin de giderleri ciddi şekilde artış gösterdi. Cari giderlere yapılan yetersiz zamların da ardından, Dr. Dildök, bu durumu “Aile Sağlığı Merkezleri, toplumun en temel sağlık hizmetlerini sunan önemli kurumlarımızdır. Ancak, artan maliyetler nedeniyle sürdürülebilirlikleri tehdit altında. Bu durum, kaliteli sağlık hizmetine erişimi zorlaştırabilir” şeklinde ifade etti.

İSTAHED Başkanı, aile sağlığı merkezlerinin finansal zorluklarını ve çözüm önerilerini Habertürk ekibine ayrıntılı bir şekilde aktardı. Habertürk ekibi, Ataşehir 1 Nolu ASM’yi ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu ve aile sağlığı merkezlerinin karşılaştığı sorunları daha yakından gözlemleme fırsatı elde etti.

Dr. Dildök, Habertürk ekibine yaptığı açıklamada, “Aile Sağlığı Merkezleri, toplum sağlığının temel direklerinden biridir. Ancak, yeterli finansal destek olmadan, kaliteli sağlık hizmetini sürdürmek zorlaşıyor. Bu ziyaret sayesinde, Aile Sağlığı Merkezlerindeki mevcut durumu ulusal basına taşıyarak, yetkililerin dikkatini çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

İSTAHED Başkanı, ASM’nin faaliyetleri ve sağlık personelinin önemine dair bilgilendirmelerde bulunurken, aynı zamanda aile sağlığı merkezlerinin ihtiyaç duyduğu mali kaynakların sağlanması için çağrıda bulundu. Dr. Dildök, “Sağlık hizmeti sunan tüm kurumların sürdürülebilirliği için yetkililerden destek bekliyoruz. Aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğundan, gerekli mali kaynakların temin edilmesi hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Yetkililerin bu konuya duyarlılık göstermesini ve çözüm odaklı adımlar atmalarını İSTAHED olarak bir kez daha önemle talep ediyoruz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü