AİLEHEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.DEĞİŞİKLİĞE YÖNELİK İLK DEĞERLENDİRMELER..

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
AİLE HEKİMİ ARKADAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
Sonraki haber
1.BASAMAK DERGİSİ İLE BAŞKANIMIZIN MÜLAKATI

Trabzondan Ailehekimi Sayın Dr.Hakan UZUN tarafından grubumuzla paylaşılan,değişikliğe yönelik ilk değerlendirmeyi sizlere sunuyoruz.Kendisine değerli katkısından dolayı Derneğimiz adına teşekkür ederiz.

 

 

11 Mart 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27871

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

1.c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memurunu (toplum sağlığı), ATT eklenmiş...

2.(3) Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunacakları bölgelerdeki yerleşim birimlerine bir plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmaları ve hizmet vermeleri esastır. Gezici sağlık hizmetine ilişkin planlama; coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve her 100 kişi için ayda  İKİ saatten az olmamak üzere aile hekimi tarafından yapılır.

?Her bir yerleşim birimine haftada en az bir kez gezici sağlık hizmeti verilir.? değişmiş.Mobil hizmet saati azaltılmış..

3.?Yerinde otopsi hizmetleri, mesai saatleri içinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince, mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edilebileceği icap nöbeti şeklinde sunulur.?eklenmiş

4.?(6) İhtiyaç olması halinde beşinci fıkrada aile hekimleri için öngörülen çalışma şekil ve koşulları aile sağlığı elemanları için de uygulanır. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmez veya nöbet izni verilmez. Bu çalışmaların karşılığı olarak farklı katsayı ile kayıtlı kişi sayısı ödemesi yapılabilir.?eklenmiş

5.?Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı,? olarak değiştirilmiştir

6. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan ve aile hekimlerince talep edilen ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı) ise istihdam edilme gerekçelerine uygun olarak ancak kendi ilçe sınırları içinde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayabilirler ibaresi kaldırılmış…

7 .GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) 14/12/2011 tarihine kadar yapılacak olan aile hekimliği yerleştirme işlemlerinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esasların 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesindeki bir aylık süre üç ay olarak uygulanır.?eklenmiş…

8.Eğitim alındığının belgelenmesi kaydıyla gebe izlemleri ultrasonografi eşliğinde yapılmalı ve elektronik ortamda kayıtları tutulmalıdır.bu madde tamamen çıkartılmış...

9.Temel ve basit laboratuvar tetkikleri ile kan alma işlemlerinin yapıldığı müstakil bir oda planlanmıştır. Bu oda diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir..bu madde de çıkartılmış

10.Aile sağlığı merkezinde bir yataklı müşahede odası bulundurulur. Odada manometreli oksijen tüpü, serum askısı ve diğer malzemeler bulundurulmalıdır  (bu oda diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir).bu madde de çıkartılmış

11.Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden ATT  eklenmiş birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat).

12.Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 22 nci satıra ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır.A sınıfı için her aile hekimi başına bir personel yerine haftada 10 saatten personel hesabı yapılmış

13.Tuvaletlerde çalışır durumda acil çağrı butonu bulundurulmaktadır Müşahade odasındaki çağrı butonu çıkartılmış....

14. B sınıfında esnek mesai tek olarak çalışan aile hekimlerine de  uygulanacak….

15.Tek olarak çalışan aile hekimleri için “aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası ve Gebe izlemleri ve aile planlaması odası ortak olabilecek.

Bu Yönetmelik 1/4/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü