2010 yılı kasım ayında başladığımız aile hekimliği serüvenine 6
yılı aşkın bir süredir devam etmekteyiz. Bu süreçte bizlere hep aile hekimi
başına düşen nüfusun azalacağı ve gerçekten işimiz olan koruyucu sağlık
hizmetlerine daha çok zaman ayıracağımız söylendi, biz aile hekimleri bu
verilen sözün tutulmasını beklerken var olan yükü çektik.

 İlimizde aile hekimliğine
geçtiğimiz dönemden sonra birçok ilçeye idare tarafından yeni bir Aile Sağlığı
Merkezi açılmadı. Yani 2010 yılında aile
hekimlerinin elini taşın altına koyduğu, ilçe belediyelerinin bazılarının aile
hekimliği sistemine geçerken yardım etmesi sonucu oluşan asmlerin yenileri yapılmadı,
Tüm Türkiye’de aile hekimine düşen nüfus 3500 lerdeyken İstanbul’da 4000lerden
aşağı düşürülemedi. Hatta bazı ilçelerde (Esenyurt gibi) aile hekimine düşen
ortalama nüfus 4600-4700 lere dayandı. Bunların karşısında idare hiçbir şey
yapmadı, yeni gelen nüfusları da hukuksuz bir şekilde 4000 üzeri olan hekim
arkadaşlarımıza atadı.

2016 yılında bakanımızın
talimatıyla yeni birimler açıldı ama bu birimler sadece açılarak bırakıldı. Ne
bir binası, ne bir nüfusu ne bir aile sağlığı çalışanı olan birimler
göstermelik olarak açılmış oldu kimse tarafından tercih edilmedi.

Şimdi de bu birimlerin bir
kısmı mevcut asmlere dağıtılmaya çalışılıyor. Asmdeki diğer doktorlardan
habersiz ve izinsiz, asmdeki mutfak, depo, dinlenme alanı, fazladan gebe izlem,
bebek izlem odaları yani mevzuattaki minimum şartları sağlayan odaların
dışındaki tüm odalara el konup birim açılmaya çalışılıyor, hatta öyle ki oda
metrekaresi birim olmaya uygun olmayan alanlara dahi birim açılmak isteniyor.

 Yapılan tüm görüşmelerde ve kamuoyuna
karşı  vatandaşlarımızın kaliteli hizmet
almalarını sağlayacak, çalışanlarımızın işlerini yaparken daha fazla motive
olmalarına zemin hazırlayacak, modern Aile Sağlığı Merkezleri yapmalıyız,
yapacağız diyen idare, Bunun aksine olacak şekilde yükümlülüğü olan yeni
birimler açma meselesini, mevcut Aile Sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı
çalışanlarının mutfaklarına,dinlenme alanlarına, göz dikmekte, daha iyi hizmet
vermek için kullandıkları 2.gebe izlem, 2.bebek izlem odalarını gasp etmeye
çalışmaktadır.Bu yapılan söylemle,pratikte yapılanın örtüşmediğinin açık delili
olarak karşımızda durmaktadır.

Modern Merkezlere bu
şekilde ulaşılamaz, Sağlık sisteminde ve milletimizin gözünde Aile Sağlığı
Merkezlerinin değeri daha da sıkışık hala getirilerek, sağlanamaz. Ferahlatmak
yerine daha da sıkıştırmak güvenirliliği ve saygyı arttırmaz aksine daha
düşürür.

Birimlerin geçici olacağı
güvencesi verilmesine de itibar etmemiz mümkün değildir, bugüne kadar yaşadığımız
tecrübeler de bunu göstermektedir, kaldı ki kısa süreli çözümler etkili olamaz,ayrıca
1,5 yıldır idarenin önünde duran bu probleme çözüm bulmamış olması da biz Aile
Hekimlerinin suçu değildir, bedel yine bize ödetilmeye çalışılmakta, asm lerde
kullandığımız alanlarımıza el konulmaya çalışılmaktadır.

Bir asmye yeni bir birimin
açılması için o asmdeki tüm hekimlerin onayı gerekmektedir. Bunun dışındaki bir
uygulamayı asmlerimizi gasp girişimi olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz.
İdarenin yapacağı şey çok açıktır; kamu imkanlarını kullanarak yeni asmler
açmak, gerekli malzemeleri temin etmek, kamudan yeterli aile sağlığı çalışanı
bulunamadığı için özelden aile sağlığı çalışanı alımını açmaktır.

Biz Aile Hekimliği
Çalışanlarının Haklarını savunmak üzere çalışmakta olan Sivil Toplum Kuruluşu
olarak Aile Sağlığı Merkezlerimize Sahip çıkacağız,

Sağlık çalışanlarına yaşam
alanı bırakmayan, yaşam hakkı tanımayan anlayışın sağlık idaresinde olmasını kabul
etmiyoruz.Kaliteli sağlık hizmeti sunumunun sorumluluğu gereği bu anlayış devam
ettiği takdirde başta hukuksal olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğimizi
kamuoyunun bilgisine sunarız.


İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü