AİLE HEKİMLİĞİNİN KİTABINI HEP BİRLİKTE YAZIYORUZ…

Aile hekimliği pilot kanundan itibaren karşımıza çıkan tüm sorunlarımızı kaleme almak ve bu amaçla ortak dil oluşturmak için bir kitap hazırlamaya karar verdik. Bu nedenle birçok ilin katılımıyla 29-30 Ağustos ve 2-3-4 Ekim tarihlerinde 2 Tur şeklinde Büyük Aile Hekimliği Çalıştayı yaptık. Bu çalıştayda Aile Hekimleri Dernekleri yanı sıra Aile Sağlığı Elemanları Dernekleri de vardı. 6 Aile Hekimi çalıştay grubu ve 1 Aile Sağlığı Elemanları çalıştay grubu ile, 2 gün süren eşzamanlı toplantılar düzenlendi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen bu çalıştaylarda işlenen konular şöyle idi;

Aile Hekimliği Geliştirme
İzleme, Değerlendirme, Disiplin
Özlük Hakları
Bilgi İşlem
Sağlık Hizmetleri
Örgütlenme
Aile Sağlığı Elemanları saha sorunları

Katılımcılar, bu süreçte, Aile Hekimliğinin sorunlarını ortaya koydu, tartıştı ve ortak çözüm önerilerini sundu. Bu kitap basıma verilmeden önce ekte sizlerle taslak halini paylaşmak istiyoruz. Öneri ve katkılarınızı [email protected] adresine gönderirseniz seviniriz.

“Birliğimiz Gücümüzdür”
Saygılarımızla.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ