AİLE HEKİMLİĞİNDE MAAŞ (HAK EDİŞ) HESAPLAMASI GÜNCEL

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Sağlıkçıların Güvenliği
Sonraki haber
Başımız Sağ Olsun


 

GELİR
KALEMLERİ VE HESAPLAMASI

Bir Aile Hekimi bordrosu temel olarak 2
kısımdan oluşur. İlk kısımda aile hakimlerinin vermiş olduğu
hizmetlere yönelik ödemeler yer alırken ikinci kısımda verilen bu hizmetlere istinaden
yapılan harcamalar için “ödenekler” yer almaktadır.

İlk kısımdaki ödeme kalemleri;

1- İlk 1000
puan için yapılan ödeme

2- Kayıtlı
kişi puanları için yapılan ödeme

3-
Sosyo-ekonomik gelişmişlik tazminatı ödemesi

 

Birime
kayıtlı olan ilk 4000 kişilik nüfusu
, yönetmelikte belirlenmiş olan
katsayılarıyla çarpıp alt alta topladığımızda, sahip olduğumuz nüfusun kaç puan
edeceğini belirlemek, maaş hesaplamasına başlarken yapmamız gereken ilk
işlemdir.

 

4000’den
fazla kayıtlı kişiye sahip birimlerin, katsayısı yüksek olanları ilk
4000’e dahil ederek hesaplamaları gerekmektedir.

 

Birime
kayıtlı olan kişiler 5 gruba ayrılmıştır:

 

·        
Gebeler için belirlenmiş katsayı: 3

·        
0-59 ay arası çocuklar için katsayı: 1,6

·        
65 yaş üstü yaşlılar için katsayı: 1,6

·        
Cezaevindeki tutuklular için: 2,25

·        
Tüm bunların dışında kalan
nüfus: 0,79

 

 

Her bir
gruba düşen kişi sayılarını, yukarıda verilen katsayılarla çarptıktan sonra
topluyoruz. Artık tüm nüfusumuzun TOPLAM PUANINI tespit etmiş olduk.

Bu
aşamadan sonra; 1. kısımdaki ödeme kalemlerini hesaplamaya hazırız.

 

 

1- İLK 1000
PUAN İÇİN YAPILAN ÖDEME

 

Yukarıda hesaplamış olduğumuz “toplam kişi
puanının”, ilk 1000 puanlık kısmı için yapılan ödemedir.

İlk 1000 puan için ödenecek ücretler:

–
 Tabip veya tabip için 
tavan ücret x %78,5 = 4054,28 TL x 0.785 = 3182,61
TL’dir.

–
 Aile hekimliği uzmanları için 
tavan ücret x %113,5 = 4054,28 TL x 1.135= 4601,61 TL’dir

 

2- KAYITLI
KİŞİ PUANLARI İÇİN YAPILAN ÖDEME  

 

Bu kalemde, 1000 puan sonrasında kalan
puanlar için yapılacak ücret hesaplanmaktadır.

1000 puan sonrasındaki her bir puan için
tavan ücretin onbinde 5.22 oranında ödeme yapılmaktadır.

Kayıtlı
kişi puanları için yapılacak ödeme:
( TOPLAM PUAN – 1000 ) x
 
4054,28 TL x 0.000522

 

ENTEGRE VE
NÜFUSU ZORUNLU DÜŞÜK TEK BİRİMLİ ASM’LERDE ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNDE BU KISMIN
HESAPLANMASI DAHA FARKLIDIR. BU BİRİMLERE AİT HESAPLAMALARDA, BAKANLIK,
16.04.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN FARKLI BİR HESAPLAMA METODUNU UYGULAMAYA
KOYMUŞTUR. YENİ HESAPLAMA METODU NEDENİYLE DÜŞÜŞ YAŞANACAK OLMASI
SEBEBİYLE BAKANLIK NEZDİNDE YAPILAN GİRİŞİMLER SONUÇ VERMİŞ VE GEÇİCİ
MADDE İLE BU DÜŞÜŞÜN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR.

SONUÇ
OLARAK; 16.04.2015 TARİHİNDEN ÖNCE  BU BİRİMLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN VE
HALEN GÖREVİNİ SÜRDÜREN AİLE HEKİMLERİ İÇİN ESKİ HESAPLAMA METODUYLA MAAŞ
HESABI YAPILMAKTADIR. 16.04.2015 TARİHİNDEN SONRA BU BİRİMLERDE GÖREVE
BAŞLAYANLAR İSE YENİ HESAPLAMA METODUYLA MAAŞLARINI ALABİLECEKLERDİR.

KONUYLA
İLGİLİ GENİŞ VE DETAYLI BİR YAZIYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KALEME ALACAĞIM.

 

3-
SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK TAZMİNATI

 

Genel
olarak İl merkezleri ile büyük şehirlerin metropol ilçelerinde görev yapan aile
hekimleri bu kısım için bir ödeme alamazlar. Tam anlamıyla bu kalemde
ödemenizin var olup olmadığını, varsa ne kadar olduğunu 
Sos.
Ekn. Gel. Tzmn. listesine
 bakarak
görebilirsiniz.

Not: İlk
1000 puan ve kayıtlı kişi puanları için hesaplanan tutarlar gelir vergisine
tabiidir. Dolayısıyla brüt rakamlardır. Fakat Sosyo-ekonomik gelişmişlik
tazminatı gelir vergisine tabii değildir. Net gelirdir.

 

 

 

GİDER
KALEMLERİ VE HESAPLANMASI

 

1- %16
Emekli Sandığı Keseneği:
 Bordronuzun
sağ tarafında kesintiler kısmında yer almaktadır.
Hesaplaması oldukça uzundur. Kadro, kıdem ve dereceye göre her aile hekiminde
değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yazıyı kısa tutmak için burada yer
vermedim. Emekli sandığı keseneği hesaplamasında bordronun en üst
sağında yer alan “SGK matrahı” esas alınır.

 

Aylık
Gelir Vergisi Matrahı
: 
Yukarıda hesapladığımız 1. ve 2. ödeme kalemleri (ilk 1000 puan ve sonraki
puanlar için hesaplanan ücretler)  toplanır. Bu toplam tutardan %16 emekli
sandığı keseneği çıkartılır ortaya çıkan sonuç Aylık Gelir Vergisi Matrahıdır.
 Aylık Gelir Vergisinin hesaplanması için kullanılır.

 

Kümülatif
(toplam) Vergi Matrahı
: Önceki ayların Aylık Gelir Vergisi
Matrahlarının toplamını göstermektedir. Hangi gelir
vergisi dilimi
nde olduğunuzu anlayabilmenize olanak
sağlamaktadır.

Vergi dilimini tespit etmek
için, kümülatif vergi matrahınıza, o ayki aylık gelir vergisi matrahını
ekleyin. Çıkan sonuç;

12.000
TL’ye kadar ise 15%

12.000 –
29.000 TL arası ise 20%

29.000
TL –  106.000 TL arası ise 27%

106.000
TL’den fazlası ise 35% oranı uygulanır.

 

2- Aylık
Gelir Vergisi:
 Bordronuzun
sağ tarafında kesintiler kısmının en başında görülmektedir.

Aylık Gelir Vergisi Matrahı tutarı, vergi
dilimi oranı ile çarpılır, çıkan tutardan AGİ eksiltilerek bulunur.

[ Aylık Gelir Vergisi Matrahı x Vergi
dilimi ] – AGİ

AGİ: Asgari
Geçim İndirimi’dir. Medeni durumunuz, eşinizin çalışıp çalışmadığı ve vekalet
edilen çocuk sayısına göre hesaplanır. 
Ayrıca
hesaplamak için buraya tıklayın

 

3- Damga
Vergisi:
  Tüm ödeme (cari ödenekler de dahil) kalemleri toplanır ve
0,00759 ile çarpılır. (Ortalama olarak Aylık Gelir Vergisi Matrahının %1’ine
tekabül eder)

 

ARTIK
NET GELİRİMİZİ HESAPLAYABİLİRİZ

[ İlk 1000
Puan için yapılacak ödeme + Kayıtlı kişi puanları için yapılan ödeme + Sosyo-ekonomik
gelişmişlik tazminatı ]
 toplanır.
Bu rakamdan,  
[Aylık Gelir
Vergisi + Damga Vergisi + %16 Emekli Sandığı Keseneği]
 çıkarılır.

 

(sendika ödeneği ve kişiye özel kesintilere
yer verilmemiştir)

 

 

 BORDRONUN
2. KISMININ HESAPLANMASI ( CARİ ÖDENEKLER)

 

CARİ
ÖDEMELER

 

İkinci Kısımdaki ödeme kalemleri şunlardır.

1- ASM
Gider Ödeneği

2- Gezici
Sağlık Hizmeti Gider Ödeneği

 

(Burada tetkik ve sarf malz. Gider ödeneği
de bulunmaktadır ama gider olarak aynen çıktığı için ele geçen tutarda hiçbir
etkisi yoktur.)

Dip Not:
Ödenekler için sadece damga vergisi tahsil edilmektedir (binde 0,79). Gelir
vergisine tabii değildirler.

 

1- ASM
GİDER ÖDENEĞİ

 

ASM gider ödeneği ise iki kısımdan
oluşmaktadır.

İlk
kısım:
 Tavan
ücretin, ilin satın alma gücü paritesine çarpımı sonucu elde edilecek rakamın
%50’sidir.

4054,28 TL x İlin Satın Alma Gücü Paritesi
x 0.5

 

İkinci
kısım
: Tavan Ücretin, direkt olarak sınıflandırmaya denk gelen
oranıyla çarpılması sonucu bulunur. Sınıfsız ASM’ler bu kısım için ödeme
alamazlar.

D sınıf için: %10 – C sınıfı için: %20 – B
sınıfı için %35 ve A sınıfı için %50 oranında ödeme yapılır.

4054,28 TL x İlin Satın Alma Gücü Paritesi
x 0.10 / 0.20 / 0.35 / 0.50
 (sınıfsız
ASM’ler ödeme alamaz)

İlk
kısımdaki ve ikinci kısımdaki tutarlar toplanınca ASM GİDER ÖDENEĞİ hesaplanmış olur.

 

İllere
göre hazır hesaplanmış ödenek cetveline buradan tıklayıp bakabilirsiniz.

 

2 – GEZİCİ
SAĞLIK HİZMETİ ÖDENEĞİ

 

Gezici sağlık hizmeti ödeneği iki kısımdan
oluşmaktadır.

Nüfusa Göre: Gezici hizmet bölgesindeki kayıtlı her kişi
için tavan ücretin yüzbinde 7,5’i kadar ödeme yapılır.

[Gezici
sağlık hizmeti verilen nüfus x 4054,28 TL x 0.000075] =>
Mobil nüfusu x
 
0,304 TL

KM’ye göre: Asgari kat edilmesi gereken her bir
kilometre için tavan ücretin onbinde 5’i kadar ödeme yapılır.

[Asgari
kat edilmesi gereken mesafe x 4054,28 TL x 0.0005] =>
Mesafe x
 
2,027 TL

 

Her iki
kısım toplanarak toplam hak edilen gezici sağlık hizmeti tutarı hesaplanmış
olur.

 

 

Dr.
Selçuk ÖNCE

Çorum
Tabip Odası Merkez Konsey Delegesi

 

İllere
göre 
Sos. Ekn. Gel. Tzmn. listesi içi tıklayın

İllere
göre 
ASM Ödenekleri görüntülemek için tıklayın

 

Selçuk ÖNCE

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü