Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Bilim Komisyonumuz Toplandı
Sonraki haber
Eğitim Komisyonumuz Toplandı

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ ile Aile Hekimliği çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığı, düşünce ve görüş açıklamayı yasakladığı, özlük haklarını kısıtladığı, yeni ek görev ve sorumluluk getirdiği, ücretlerde azalmaya neden olacağı, çalışma motivasyonunu bozacağı, sağlık hizmeti alan sağlık hizmeti veren herkesin kötü etkileneceği aşikardır.

Aile hekimliğinde çalışanlar ve sağlık hizmeti alanlar için bu ‘Ceza yönetmeliğini’ kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek ve iptal edilmesi için yapacağımız her türlü eylemde ortak hareket edebilmek amacıyla İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU’nu kurduğumuzu ilan ediyoruz.

  • Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
  • Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
  • Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş Sendikası)
  • İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)
  • Tüm Aile Sağlığı- Sağlık Memuru – Att – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED)
  • İstanbul Tabip Odası (İTO)
  • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri (SES)
  • Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası İstanbul Şubeleri (Türk Sağlık-Sen)
  • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

platformumuzda yer almaktadır.

Platform olarak hak kayıplarımız için kazanım elde edinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi deklare ediyoruz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü