AİLE HEKİMLERİNİN SESİ GAZETESİ TANITILDI

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Sağlık Çalışanlarının da Bir Hayatı Vardır!
Sonraki haber
Yüzlerce hemşire İKON 2015 de buluşuyor..!

Derneğimizin ilk il İstanbul dışı eğitim toplantısı ve Aile
Hekimlerinin Sesi Gazetesi’nin tanıtım toplantısı 21 Mart 2015 tarihinde
Afyon’da gerçekleştirildi. Aile hekimleri federasyonuna üye dernek yönetim
kurulları ve İSTAHED ilçe başkanlarının davet edildiği toplatıya 30 civarında
il derneklerinden katılım gerçekleşti.İSTAHED  başkanı Esin Şener’in açılış
konuşmasıyla başlayan Toplantının ilk bölümünde prof. Dr Nevres  Koylan Hipertansiyon tedavisindeki son
gelişmeler,  Prof. Dr Belgin Süsleyici
Dumanlı Kişisel gen tedavileri ve Prof. Dr 
Ayşegül Bükülmez Bebek beslenmesi konularında bilgi aktardılar.

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü