Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı Acil Nöbet İtiraz Dilekçeleri

Acil nöbetleri kapımızda…

TSM’ler ellerinde önce muafiyet
durumunu bildirme, sonrasında da nöbet listeleri ile karşımıza çıkacak.
29
Nisan’da derdimizi anlatmak için hep beraber Müdürlüğe gidiyoruz.
Ancak bu tebliğler elimize geçtiğinde
neler yapmalıyız?

Bu konuda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı
Hakan UZUN’un güzel bir çalışması var. Ekte, gelen bu listelerin tebellüğüne düşeceğimiz not ve
genelgeye karşın hukuki hakkımızı arayacağımıza dair dilekçe var.

İstanbul’da da
arkadaşlarımıza ekteki bu metinleri kullanarak İlgili dilekçeleri İHSM ye
iletilmek üzere Toplum Sağlığı merkezlerine vermelerini
öneriyoruz.

Saygılarımızla

PAYLAŞ