AHEF Hukuk Komisyonu olarak ocak ve şubat ayı nöbetleri için izlenecek yol haritası aşağıda çıkartılmıştır.

1-THSK ve Valilik Makamına aşağıda yer alan İHTARNAMELER iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilecek..
2-Nöbet listeleri tebliğ edildiği zaman aşağıda yer alan şerh metni gelen yazı üzerine şerh düşülecek.
3-Gelen Nöbet listesi yazısına cevaben aşağıda yer alan kısa itiraz dilekçeleri, kendi durumunuza uyarlanarak TSM/ Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilecek..
4-Gelen Nöbet Listesi yazısına cevaben aşağıda yer alan uzun itiraz dilekçesi sadece aile hekimleri tarafından kendi durumunuza uyarlanarak, TSM/Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilerek, idarenin yaptıkları yanlış uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak….
5- Ocak ayı savunma istemi gelen aile hekimi veya aile sağlığı elemanı arkadaşlarımız aşağıda yer alan 8 nolu savunma metnini kendisine uyarlayarak, 9.10.11 nolu belgelerden kendisine uygun olanı savunma metnine ekleyerek savunmalarını verebilirler..
6- Şubat ayı için nöbet görevi tebliğ edilenler, tebliğ belgesine şerh notunu düşerek, kısa itiraz dilekçesini kendisine uyarlayarak TSM/Halk Sağlığı Müdürlüğü’ ne gönderebilir.

Bilgilerinize sunarız.

Güncel itiraz dilekçelerine ve diğer ekli evraklara ulaşmak için tıklayınız.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü