AHEF Nöbet Savunmaları Yol Haritası

AHEF Hukuk Komisyonu olarak ocak ve şubat ayı nöbetleri için izlenecek yol haritası aşağıda çıkartılmıştır.

1-THSK ve Valilik Makamına aşağıda yer alan İHTARNAMELER iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilecek..
2-Nöbet listeleri tebliğ edildiği zaman aşağıda yer alan şerh metni gelen yazı üzerine şerh düşülecek.
3-Gelen Nöbet listesi yazısına cevaben aşağıda yer alan kısa itiraz dilekçeleri, kendi durumunuza uyarlanarak TSM/ Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilecek..
4-Gelen Nöbet Listesi yazısına cevaben aşağıda yer alan uzun itiraz dilekçesi sadece aile hekimleri tarafından kendi durumunuza uyarlanarak, TSM/Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilerek, idarenin yaptıkları yanlış uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak….
5- Ocak ayı savunma istemi gelen aile hekimi veya aile sağlığı elemanı arkadaşlarımız aşağıda yer alan 8 nolu savunma metnini kendisine uyarlayarak, 9.10.11 nolu belgelerden kendisine uygun olanı savunma metnine ekleyerek savunmalarını verebilirler..
6- Şubat ayı için nöbet görevi tebliğ edilenler, tebliğ belgesine şerh notunu düşerek, kısa itiraz dilekçesini kendisine uyarlayarak TSM/Halk Sağlığı Müdürlüğü’ ne gönderebilir.

Bilgilerinize sunarız.

Güncel itiraz dilekçelerine ve diğer ekli evraklara ulaşmak için tıklayınız.

PAYLAŞ