Adli ve Defin Nöbetleri İtiraz Dilekçeleri

Adli ve Defin nöbetleri, İstanbul’un çeşitli ilçe Belediyelerinin
hizmet satın alması yöntemiyle sorunu çözmesine karşın biz aile
hekimleri için önemli bir sorun teşkil etmeye devam ediyor.

İSTAHED
Hukuk Komisyonumuza gelen talepler nedeniyle Adli ve Defin Nöbet
listelerinin iptal edilmesi talebiyle bir dilekçe hazırladık.

Dilekçemize red cevabı verilmesi veya 60 gün içinde cevap
verilmemesi,bize bu konuda dava açma hakkı kazandırıyor. Son Danıştay
kararıyla birlikte elimizin daha güçlü olduğu bu durumda dava açmak
isteyen arkadaşlarımıza Derneğimizin anlaşmalı olduğu Uğurlu Hukuk
Bürosu aracılığıyla ücretsiz hukuki destek sağlamaya devam edeceğiz.


Bunun dışında devam eden soruşturmalarda kullanılmak üzere Hukuki
gerekçelerimizin bulunduğu örnek bir savunma dilekçesi hazırladık.
Olayın savunmada kullanılabilecek kendine has şartlarını da ekleyerek
savunmalarınızda kullanabilirsiniz.

Saygı ile.

İSTAHED HUKUK KOMİSYONU

Dilekçelere ulaşmak için tıklayınız.

PAYLAŞ