ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli meslektaşlarımız,
Değerli Aile Sağlığı Çalışanları,
Acil nöbetleri öncesinde , durum değerlendirmesinde bulunmak, yol haritası
oluşturmak , katılımcıları bilgilendirmek ve birliğin gücüyle hareket edebilmek
üzere toplantı planlanmıştır. Toplantıya Dernek avukatımızda katılacaktır.Tarih  :  24/05/2014
Saat   :  13:00-15:00
Yer     Şişli Etfal Hastanesi Konferans
Salonu….

PAYLAŞ