10. SÖZLEŞME FESİH DAVAMIZI KAZANDIK

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İYİ BAYRAMLAR
Sonraki haber
10. SÖZLEŞME FESİH DAVAMIZI KAZANDIK

10. SÖZLEŞME FESİH DAVAMIZI DA KAZANDIK
İSTAHED'in müdahil olduğu davada Mahkeme idareye ödeme sözleşme yönetmeliğinin “sözleşmenin yetkili mercii tarafından sona erdirilmesi” başlıklı 13. maddesinin 6. fıkrasını hatırlattı: İlgili fiillerin öğrenildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde işlem başlatmaz, takip eden altı ay içerisinde bu işlemi sonlandırmaz veya fiilin işlendiği tarihten itiraben 2 yıl içinde sözleşme fethedilmezse fesih yetkisi zaman aşımına uğramış olacaktır “
ÖDEME SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİMİZİN 7.MADDESİ 1. BENDİNDE BELİRTİLEN FİİLLERİ İŞLEDİĞİ İDDİASI İLE SÖZLEŞMESİ İDARECE FESİH EDİLEN ÜYEMİZİN DAVASINI SAHİPLENDİK.
Üyemizin 14.07.2014 te işlendiği iddia edilen suç hakkında zamanında işlem başlatıp sonuçlandıramayan idare 17.05.2016 da sözleşme feshine gitmiştir.
İstanbul 8.İdare Mahkemesi'nde görülen davada İSTAHED Avukatları müdahil olup usul ile ilişkili olarak süre yönünden sözleşme feshinin uygunsuz olduğu , yine sözleşmenin Vali Yardımcısı tarafından sonlandırılamayacağı, disiplin soruşturmasının usulüne uygun yürütülmediği, yapılan tespitlerin Kanuni dayanağının olmadığı lehe olan delillerin toplanmadığı ve soruşturma aşamasında tanıkların dinlenmediğini gerekçe göstererek davanın iptalini istemiş İdare avukatları ise bu iddialarımızın yersiz, eylemin sabit ve net olduğunu sözleşmenin de yetkili mercii tarafından sonlandırıldığını savunmuştur.
19.04.2017 tarihinde son duruşması görülen davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi taleplerimizi yeterli görerek Fesih işleminin usule uygun olmadığına karar vermiş ve sözleşme feshine dair işlemi iptal etmiştir.
Bu dava ile haksız fesih cezası ile karşı karşıya kalan 10. üyemizin de davasını kazanarak Fesih işlemini iptal ettirmiş bulunuyoruz.
İdarenin de uyması gereken kurallar olduğu konusunda bir kez daha haklı çıkmış olmanın gururu ile “Uğurlu Hukuk Bürosu” Avukatlarına ve İSTAHED Hukuk Komisyonu üyelerimize teşekkür ediyor, davayı kazanarak görevine geri dönen üyemize de hayırlı olsun diyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü