1-2 Ağustos’ta İş Bırakıyoruz!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Bir Günde 4 Sağlıkta Şiddet!
Sonraki haber
28 Temmuz Dünya Hepatit Günü

Neredeyse 20 yıla yaklaşan aile hekimliği sisteminin bir türlü rayına oturmamasını üzülerek yaşıyoruz. Sağlık hizmetlerinin temeli olan aile hekimliğinin , yapılan her değişiklikle iyiye gitmek yerine daha karamsar bir tabloya dönüştüğünü görüyoruz.

Bir taraftan dünya ülkelerini imrendiren koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetini verirken diğer taraftan raporlar, angaryalarla uğraşıp, her an nereden geleceğini bilemediğimiz şiddet ile boğuşuyoruz. Enflasyon karşısında ezilen hak ediş ve carilerimizle mesleğimize tutunmaya ve aile sağlığı merkezlerini ayakta tutmaya çalışıyoruz.

Aile hekimleri artık sisteme girmek ve sistemde kalmak istemiyor. Üstelik aile sağlığı hemşireler istifaları nedeniyle tek başına çalışmak zorunda kalan hekim sayısı artıyor ve hekimler gitgide yalnızlaşmaya devam ediyor.

Bunlar yetmez gibi masa başındakilerin (!) aile hekimliği çalışanları için keyfi sözleşme feshinin yolunu açan sübjektif cümlelerle dolu yasa çıkardığını öğreniyoruz.

Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm bunların düzelmesi için bürokratik görüşmeler ve eylem süreci planlamalarımızı yapmaktayız ve gerekirse mücadelemiz sonuna dek devam edecek.

Bu süreçte 22 Temmuz 2023 tarihinde sadece aile hekimliği değil, tüm hekim ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünde beraber mücadele etmek için 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonunun bir araya gelerek platform oluşturduğunu, ilk eylem planlarının ise iş bırakma kararı aldığını öğrendik.

İSTAHED olarak karar aşamasında konuyu her yönü ile değerlendirip sonrasında nihayetlendirmek için oldukça zaman harcadık.

Bu noktada 13 yıldır gerek eylemsel tecrübesi, gerek %98 oranda dava kazanma oranıyla aile hekimliğine dair bir çok konuda kazanım ve başarı sağlayan İSTAHED’in alacağı kararın ve geç açıklanmasının merak konusu olduğunu biliyoruz.

1-2 Ağustos iş bırakmaları için başlayan bu süreci aktivistlerimizle değerlendiğimizde izin dönemi olması ve vekalet yoğunluğunun bulunması, hazırlık süresinin kısalığı ve 2 günlük iş bırakmanın yetersiz olması eylemin etkinliği konusunda kaygı duymamıza sebep oldu.

Her zaman gücümüzü üyelerimizden aldığımız bilinci ile açtığımız ve 24 saat içinde 974 aile hekimi tarafından doldurulan anketimizde %27,7 ‘HAYIR KATILMAYALIM’ şeklinde cevap verilmiştir. Ankete yorum olarak eklenilen çok değerli cümlelerden fark ettik ki İstanbul‘da çalışan aile hekimlerimizin de yüksek oranda bizlere benzer kaygıları taşımasına rağmen yine de derneğimin kararına uyarım şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Tüm bu bilgilerin ışığında; her şeye rağmen farklı basamaklarda hizmet veren sağlık çalışanlarının temsilcisi olan 21 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesini değerli bularak, bundan sonraki süreçte eylemselliğin artarak ve doğru planlama ile güçlenerek devam edeceği umuduyla karar aldık.

-Caydırıcı sağlıkta şiddet yasası çıkması,
-Sözleşmelerin keyfi feshinin önünü açan maddelerin iptali,
-Hak ettiğimiz ücretlerin destek, teşvik, ek ödeme, performans gibi bir çok kalemle değil tek bir hak ediş olarak emekliliğimize yansıyacak şekilde ödenmesi,
-Cari gider ödeneklerinin en az %50 arttırılması,
-Aile hekimleri ve aile sağlığı hemşirelerinin çalışma koşullarının iyileştirilerek aile hekimliğinin cazip kılınıp kadroların doldurulması talepleriyle

1-2 Ağustos 2023 tarihinde iş bırakıyor, hekimliğe ve aile hekimliği sistemine sahip çıkıyoruz. Bu kararda üyelerimizin bize gösterdiği güven ve verdiği desteğin belirleyici olduğunu özellikle belirtmek isteriz.

Birliğimiz En Büyük Gücümüzdür.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü